Orde van dienst zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 9e zondag van de herfst

Schriftlezing: Matteüs 25:14-30

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger Rene Coster uit Witharen

Organist Gerrit Dogger

Beamist Arno Zandman

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Orde van dienst

Orgelspel

Welkomstwoord

Intochtslied: Lied 283 “In de veelheid van geluiden” 

Votum & Groet

Bericht van overlijden

Lied 835 vers 1 en 3 “Jezus ga ons voor”

Verootmoediging/genadeverkondiging/leefregel

Lied 912: 1, 4 & 5 Neem mijn leven laat het Heer

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing Matteüs 25:14-30

Lied 802: 1, 3, 4 & 6 “Door de wereld gaat een woord” 

Uitleg en prediking

Lied 981: 1, 2 & 5 “Zolang er mensen zijn op aarde”  

Filmpje met Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 416: 1, 3 & 4 “Ga met God en hij zal met je zijn”

Zegen gevolgd door het gesproken Amen.

Orgelspel