Orde van dienst zondag 5 mei 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 5 mei 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag van Pasen

 Bevrijdingsdag

Thema: In vrijheid liefhebben

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Ria Schuurman

Organist: Nico Aalberts

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Allen gaan – zo mogelijk – staan

Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 – Breek, aarde, uit in jubelzangen

Bemoediging en groet

Allen gaan zitten

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Psalm 119: 14, 21 en 40 – Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn

Dienst aan het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: Johannes 15,9-17 – in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 791 vers 1, 2, 3 en 4  – Liefde, een maal uitgesproken 

Uitleg en prediking

Zingen: lied 709, alle verzen  – Nooit lichter ving de lente aan

Lied: Ik kom mijn God naar U - Oekraïens christelijk lied met Nederlandse ondertiteling

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven – orgelspel

Zending en zegen

Allen gaan  – zo mogelijk – staan

Zingen: lied 755 vers 1 en 2 – Toch overwint eens de genade

Zegen met het gesproken Amen

Zingen: lied 708 vers 1 en 6 – Wilhelmus van Nassouwe

Orgelspel