Protestantse Gemeente Lemele

Kindernevendienst

Eenmaal in de 4 tot 6 weken wordt er aan kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid geboden om mee te doen aan de kindernevendienst. Vanuit de kerk gaat de leiding met de kinderen naar hun eigen ruimte. Daar wordt op een speelse en creatieve manier uitwerking gegeven aan de verhalen uit de bijbel. Aan het einde van het seizoen is er een “Bergdag”  en worden er leuke activiteiten gedaan op en rond de Lemelerberg. In juli wordt in een bijzondere dienst afscheid genomen van de oudste kinderen van de kindernevendienst. Met Pasen en Kerst worden er speciale projecten gevolgd. Daarnaast wordt er met Kerst een bezoek gebracht bij oudere gemeenteleden en worden er liedjes met en voor hen gezongen.

Gedurende de vakantieperiode van 15 juli t/m 26 augustus 2018 is er geen kindernevendienst.

Voor data sept- dec 2018 klik hier