Protestantse Gemeente Lemele

Kindernevendienst

Elke zondagochtend wordt er aan kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid geboden om mee te doen aan de kindernevendienst. In het begin van de dienst vraagt de predikant de kinderen naar voren te komen voor een korte inleiding op het verhaal wat later binnen de eigen groep behandeld wordt. Vervolgens gaat de leiding met de kinderen naar hun eigen ruimte. Daar wordt een verhaal verteld en volgt een kort gesprekje, een liedje en/of een creatieve verwerking. De kinderen komen voor de afsluitende gebeden terug in de kerk. Aan het einde van het seizoen is een “Bergdag”  en worden er leuke activiteit gedaan op de Lemelerberg. In juli wordt in een bijzondere dienst afscheid genomen van de oudste kinderen van de kindernevendienst. Met Pasen en Kerst worden er speciale projecten gevolgd. Daarnaast wordt er met Kerst een bezoek gebracht bij oudere gemeenteleden en worden er liedjes met en voor hen gezongen.