Protestantse Gemeente Lemele

Bijzondere Erediensten

Viering van de Maaltijd van de Heer (Heilig Avondmaal)
Vijfmaal per jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Wij hebben drie vormen van Avondmaaltijd vieringen, lopend, zittend en viering in “De Schakel “. De Maaltijd van de Heer staat open voor een ieder die hieraan wil deelnemen.

Doopdiensten
Er is vijf keer per jaar gelegenheid (onder ander in de Paasnacht ) tot het dopen. Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant. Voorafgaand aan de doopdienst vindt er met de ouders een doopgesprek plaats.

Schoolkerkdiensten
Tweemaal per jaar vindt er in samenwerking met de basisschool Ichthus een schoolkerkdienst plaats, die gericht op de kinderen van de basisschool. We willen hiermee de betrokkenheid van school, ouders en kinderen bij de kerk vergroten.

Oecumenische Diensten
Afwisselend wordt enkele malen per jaar een oecumenische dienst gehouden in de drie kerkgebouwen ( Lemele, Brugkerk en R.K.kerk in Lemelerveld ). Deze diensten worden georganiseerd door de leden van de Raad van Kerken.