AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywetgeving, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kerken vallen ook onder de AVG. Dat betekent dat wij als kerkgemeente nog bewuster en zorgvuldiger zullen moeten omgaan met persoonsgegevens en de privacy van onze gemeenteleden en bezoekers. Het is daarom belangrijk dat iedereen die in de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, op de hoogte is van de nieuwe regelgeving.

De landelijke Protestantse Kerk (PKN)  heeft een model privacyverklaring gepubliceerd. Daarmee kom de PKN en ook onze gemeente tegemoet aan de eisen van de nieuwe privacywet AVG. In de privacyverklaring geven wij aan hoe wij als gemeente omgaan met de privacy gevoelige informatie, zie onderstaande link. Mocht u  vragen hebben betreffende de invulling van de AVG in onze gemeente dan kunt u zicht richten tot de kerkenraad.

Privacyverklaring Ichthuskerk Lemele:

Model-privacystatement gemeenten Ichthuskerk Lemele, rev. 1.0