Bijzondere Begraafplaats Lemele

Bezoekadres begraafplaats: Zandeinde 1, Lemele

Bankrekeningnummer NL73RABO 0348 9620 61 t.n.v. Hervormde Stichting begraafplaats Lemele, KvK-nummer: 41025286

Bereikbaar via:

Bestuur 2021:

  • Henk Zwinselman: voorzitter – penningmeester
  • Wim Grondman  secretaris – coördinator
  • Harjan van der Linde – kerkrentmeester- website
  • Klaas Brouwer – kerkrentmeester
  • Erik Horsman – kerkrentmeester
  • Arjan Stirtjan – kerkrentmeester

Ontstaan, geschiedenis en hoe gaan we om met de doden vertelt in de Vesper voor Goede Vrijdag

Renovatie begraafplaats klaar! Bijdrage bevolking.

Op 9 september 2020 is het vrijwilligersteam gestart met de renovatie van de begraafplaats. Het verwijderen van de ‘stekelbossen’ tussen de grafmonumenten was de eerste actie. Wat is er sindsdien veel veranderd! Het was een ‘megaklus’. Maar met een zeer enthousiaste groep van 16 actieve vrijwilligers die verschillende specialiteiten hadden (kraanmachinist, schilder, lassers, tuinliefhebbers, stratenmakers, timmerman, planners tot ‘alles aanpakkers’ met praktisch inzicht) was het mogelijk deze klus te klaren. Omdat iedereen er een steeds beter gevoel bij kreeg ging het eigenlijk als vanzelf.


De reorganisatie uit de startblokken in sept 2020

We hebben zelfs de ‘oude begraafplaats’ gerenoveerd wat in eerste instantie niet de bedoeling was. Samen hebben we er ook veel plezier aan beleeft en vele complimenten in ontvangst mogen nemen. Een zeer bijzondere samenwerking was er met Loonbedrijf Fokkert die belangeloos een minikraan en rijplaten ter beschikking stelde. Maar er ook voor gezorgd heeft dat een transformatorhuisje wat ze voor Enexis moesten afvoeren, gratis geplaatst werd op de toekomstige begraafplaats. Deze staat boven op de gemaakte waterbron en heet nu ‘t Bronhuussie’.

Heel veel bezoekers spraken hun bewondering uit dat het zo mooi geworden is. Eigenlijk zag het er ‘ook niet meer uit’ maar ja hoe pak je dat aan? Fijn dat het nu ook toekomstbestendig is gemaakt door de goede watervoorziening, anders was over een aantal jaren weer een groot gedeelte van de beplanting en het gras verdwenen. Ook de nieuwe Urnentuin (nabij het Columbarium) vinden ze een mooie aanwinst omdat er nu meer mogelijkheden zijn.

Naast de veranderingen op de nieuwe begraafplaats zijn:

  • De meeste grafmonumenten op de oude begraafplaats rechtgezet en de grintbakken ervoor schoongemaakt. Ook daar is compost gestrooid en nieuw gras ingezaaid en een watertappunt gemaakt. En alles is opnieuw geschilderd op de beide begraafplaatsen.
  • Reglement: het bestaande Reglement is aangepast aan huidige tijd. Daardoor zijn er nu meer verschillende mogelijkheden voor begraven/as bezorging. Ook belangrijk is dat er nu duidelijkheid is over de periode waarover grafonderhoud moet worden betaald. Na een begrafenis betaald u voor de periode van 40 jaar. En daarna komt er geen vervolgrekening meer!  Ook is vastgelegd dat er geen enkel graf geruimd wordt zolang er voldoende ruimte is om te kunnen begraven.
  • Website: via de website van de Ichthuskerk-Lemele of Plaatselijk Belang Lemele, kunt u allerlei informatie inzien: Het contactadres, Reglement, Tarieven, mogelijkheden begraven/as bezorgen, foto’s / filmpjes van de renovatie.
  • Voorlichtingsavond: Als Coronaregels ons niet beperken organiseren we op de eerste of tweede woensdagavond in oktober een avond in ‘De Schakel’ waarbij we terugblikken op de renovatie en al uw vragen rondom het begraven in Lemele graag willen beantwoorden.

Financiële bijdrage: Voor deze renovatie hebben we een groot deel van ons spaargeld aangesproken maar we wilden het deze keer in één keer goed doen. En dat is gelukt volgens de vele reacties: Fijn dat dit in Lemele op deze manier kan! Wat zijn hier veel uren ingestoken! Sommigen zeiden: als ik meer tijd had dan zou ik wel willen helpen, of ouderen die zeiden: als ik jonger was en lichamelijk nog beter kon, had ik ook wel willen helpen.

Bent u nu ook van mening dat de begraafplaats prachtig is geworden en de monumenten van uw familie er weer veel beter bij staan – en ook blij bent dat er nooit een rekening komt voor de verlenging van het grafonderhoud – en dat er geen enkel graf geruimd wordt zolang er voldoende ruimte voor handen is om te kunnen begraven?

Dan zou het heel fijn zijn als u een bijdrage over wilt maken naar bankrekeningnummer: NL73RABO 0348 9620 61 van de Hervormde Stichting begraafplaats Lemele (omschrijving bijdrage renovatie).

Hiermee kunnen we dan ook de oude begraafplaats – omdat we daar nu helemaal geen inkomsten meer van ontvangen – toch goed blijven onderhouden in de toekomst.

We maken het bedrag wat de actie “bijdrage renovatie” heeft opgeleverd tijdens de voorlichtingsavond in oktober bekend. Alvast bedankt voor uw bijdrage!


Voor de dodenherdenking op 4 mei 2021 was de reorganisatie geheel volgens de planning afgerond.