Protestantse Gemeente Lemele

Erediensten

Iedere zondagmorgen is er een dienst in de kerk. Uitzonderingen hierop zijn de diensten die door de Raad van de Kerken worden georganiseerd, deze gezamenlijke diensten kunnen plaats vinden in een van de andere kerken, ( Brugkerk en R.K.kerk in Lemelerveld ) en de avondmaaldienst die 1 of 2 maal per jaar in het gebouw de “Schakel”worden gehouden. In onze kerkdiensten willen we elkaar, onszelf en God ontmoeten, vieren we het leven ‘voor Gods aangezicht’ en waar mensen zich geborgen voelen en waar mensen geraakt kunnen worden door het evangelie.

Voor hen die de diensten niet kunnen bijwonen, er is de mogelijkheid de dienst via internet te kijken of te beluisteren (www.kerkdienstgemist.nl). Er is een autodienst voor hen die problemen hebben met het vervoer naar de kerk. De bloemen die in de kerk staan worden als groet van de gemeente na de dienst bij de mensen gebracht, die wel wat steun kunnen gebruiken, of die iets te vieren hebben. De diensten worden ondersteund door een team van organisten.
In de maanden april t/m oktober beginnen de diensten om 9.30 uur.
Van november t/m maart beginnen de diensten om 10.00 uur.