Protestantse Gemeente Lemele

Erediensten

Iedere zondagmorgen is er een dienst in de kerk.

Uitzonderingen hierop zijn twee morgendiensten. Deze diensten worden door de Raad van de Kerken georganiseerd: een in januari in het kader van de Week van Gebed voor de eenheid in de Brugkerk in Lemelerveld en een in september in het kader van de Vredesweek op camping De Olde Lucashoeve te Lemele (als het weer het toelaat, anders in de Ichthuskerk).

In onze kerkdiensten komen we als gemeenschap samen rondom het Woord van God. We doen dit in het vertrouwen dat de Heer met zijn Geest bij ons is en onze samenkomsten zegent.

De onderlinge ontmoeting is voor de gemeente heel belangrijk. Daarom is er in de regel op de eerste en derde zondag van de maand na de dienst koffiedrinken in De Schakel.
Wanneer een oud-predikant voorgaat is er ook koffiedrinken na de dienst.

Voor hen die de diensten niet kunnen bijwonen, is er de mogelijkheid de dienst via het internet te direct volgen of later terug te kijken. Dat kan door naar de website van de Ichthuskerk van Lemele te gaan en dan naar ‘kerkdienstgemist’. De digitale uitzending van de diensten wordt voor onze gemeente steeds belangrijker.

Elke zondag is er een bloemengroet en gaan er een of meer bossen bloemen na de dienst als blijk van meeleven naar mensen met wie we ons verbonden weten, als bemoediging of omdat ze iets te vieren hebben.

De diensten worden begeleid door een team van organisten.

Het beamerteam zorgt voor de techniek (beamerpresentatie, geluid en uitzending).

Elke zondag doet een van de leden uit het team van bijstand, dienst als koster.

In de maanden april t/m oktober beginnen de diensten om 9.30 uur. Van november t/m maart beginnen de diensten om 10.00 uur.

Voor meer informatie over de diensten zie elders op deze website bij ‘Bijzondere erediensten’