Protestantse Gemeente Lemele

Pastoraat

Gesprek met ouderling of predikant.
Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of predikant of bezoek van een lid van een bezoekteam, kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen. 

Bezoek in het ziekenhuis.
Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt bezoek van uw predikant op prijs, wilt u dan dit aan de predikant melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis hoort de predikant graag zo snel mogelijk.

Geboorte.
Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar uw predikant en naar de scriba.

Dopen
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant. Hij kan u dan mededelen wanneer er een doopdienst is gepland. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de ouders die hun kind wilt laten dopen een doopgesprek plaats.

Huwelijksinzegening
Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met de predikant. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.

Huwelijksjubileum
Als u uw huwelijksjubileum wilt vieren en u stelt daarbij de aanwezigheid van predikant en wijkouderling op prijs, neem dan contact op met de predikant.

Dienst bij overlijden
Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen met de begrafenisondernemer deze zal dan contact opnemen met de predikant.

Vermelding in het kerkblad
Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte, overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het kerkblad “Onderweg” wordt vermeld, stuur dan een bericht naar de predikant of de redactie van Onderweg.