ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele
RSIN/Fiscaal nummer:  8036.61.526
Website adres:  www.ichthuskerk-lemele.nl/bijzondere-begraafplaats-lemele/
E-mail:    begraafplaatslemele@gmail.com
Bezoekadres: Zandeinde 1, Lemele

Doelstelling:                                     Conform oprichtingsakte van  21-11-1995

1. De instandhouding van, en begraafplaatsen, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in des ruimtes zin der woords.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezen – lijken door de verwerving en/of aanleg van een of meer kerkelijke begraafplaatsen met aanhorigheden en het onderhoud daarvan en voorts daartoe geëigende wettelijke middelen

B. Samenstelling bestuur

Voorzitter/penningsmeester:   Henk Zwinselman
Secretaris:Wim Grondman
Algemeen bestuurdslidMichiel Huisman
Algemeen bestuurslidErik Horsman
Algemeen bestuurslidKlaas Brouwer
Algemeen bestuurslidHarjan vd Linde

C. Hoofdlijnen Beleidsplan

Van de door Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele geëxploiteerde begraafplaats aan de Zandeinde 1 te Lemele kan een ieder gebruik maken conform het reglement, ongeacht of men al dan niet lid is van een kerkgenootschap. De begraafplaats in Lemele wordt door vrijwilligers in standgehouden voor de inwoners van Lemele, Archem en Dalmsholte.

D. Activiteiten

De activiteiten van de Stichting bestaat uit het onderhouden en in standhouden van de beplanting, bomen, hekwerk, toegangspaden en de op de begraafplaats staande grafmonumenten duurzaam te onderhouden en in stand te houden. Deze onderdelen vormen een belangrijk onderdeel van het aanzien in de omgeving. Daarnaast moet de stichting zorg dragen voor een goede administratie over de nog bestaande grafrechten van de graven op deze begraafplaats. Dit is vertaald in de volgende 3 uitgangspunten. Deze komen overeen met onze doelstellingen: a. Het (doen) beheren en (doen) onderhouden van de graven en het terrein van Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele. b. Het (doen) voeren van de administratie over de grafrechten van de graven op de begraafplaats. c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

E. Beloningsbeleid

Conform de oprichtingsakte van 21 november 1995, artikel 4, lid 7, genieten de bestuursleden van deze stichting geen beloning.

Oprichtingsakte:

Reglement

Reglement van de Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele hierna te noemen de Stichting aangaande rechten en plichten van het gebruik van de begraafplaats (2023).

Hieronder is het actuele regelement/tarieventabellen te downloaden:

Begraafplaats 2023