Orde van dienst zondag 30 juni 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 30 juni 2023 om 09.30 uur.

In deze dienst maken

Karlijn Hallink, Veralynn Horsman, Kean Linckens,

Merel Schuurman,  Mijke Solen en Mathijs Stirtjan

de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs

en van de kindernevendienst naar BieCie

Thema: Go(o)d Vibes

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Margret Hallink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Voor de dienst

Fotoreportage met foto ’s van de overstappers

Orgelspel 

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: ‘Bijeengeroepen uit onze huizen’  = Lied 18 uit de bundel ‘Geroepen om te zingen’,

op de melodie van ‘Geest van hierboven’ = lied 675 uit het liedboek (orgelbegeleiding)

Bijeengeroepen uit onze huizen,

elk met zijn eigen levenslied,

zijn wij gekomen om weer te dromen

van wat God in ons mensen ziet.

Wij willen zingen van alle dingen,

roepen uit donker, roepen om leven,

roepen om licht om Gods woorden te zien.

God zal ons horen, Hij schenkt het leven.

Hij zal ons vragen antwoord te geven,

samen te leven in zijn gloria.

Bijeengekomen, woord in ons midden,

samen zijn wij hier in Gods huis.

Kleinen en groten, niemand verstoten,

voor wie God zoekt is hier een thuis.

Bidden en danken, stilte en klanken

met elkaar delen, één zijn met velen

en zingen keer op keer: Jezus is Heer.

Jong en oud samen, zingen nu ‘Amen’.

God in ons midden, verhoor ons bidden.

Heel uw gemeente zingt: Halleluja

Bemoediging, groet en gebed

Drie van de 6 overstappers stellen zich voor

We zingen Lied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’ (2x) – orgelbegeleiding

De andere 3 overstappers stellen zich voor

Dienst van het Woord

Inleiding op de Schriftlezing

Schriftlezing: Exodus 15 vers 22 tot en met 25a

We luisteren en kijken naar Bob Marley – Three Little Birds – YouTube

Vervolg Schriftlezing: Exodus 15: vers 25b tot en met 27

Uitleg

Zingen: Er zijn al zo ’n twaalf jaar verlopen, vers 1, refrein, vers 2, refrein, vers 3 en refrein

(voor muziek zie andere bijlage)  – orgelbegeleiding

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen

sinds jij hier het levenslicht zag.

De weg lag nog helemaal open;

soms een traan, maar ook heel vaak een lach.

Je hoeft niet alleen,

maar je gaat met veel and’ren in zee:

Je vader of moeder, een vriend

of een mens die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’.

Vanaf dat begin, alle dagen,

zei God steeds: ‘Ik houd ook van jou,

als ’t moeilijk is wil Ik je dragen

je troosten bij pijn en bij kou.’

Je hoeft niet alleen,

maar je gaat met veel and’ren in zee:

Je vader of moeder, een vriend

of een mens die gewoon zegt: ‘ik leef met je mee’.

Dat was toen maar je leeft in het heden.

Ook vandaag ga je verder op weg.

De kinderkring is straks verleden,

maar hoor goed wat een ieder nu zegt:

Je hoeft niet alleen,

maar we gaan graag met jullie in zee;

en hopen en bidden, dat jij later ook

heel gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee.’

De overstap

Gedicht

Afscheid Kindernevendienst en welkom BieCie

Zingen: lied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn (alle verzen)- orgelbegeleiding

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Ondertussen kijken we naar de fotoreportage met foto ’s van de overstappers

en luisteren we naar orgelspel

De eerste collecte is voor de Actie Zomerpret van Kinderhulp

De tweede is voor de kerk

Heenzending en zegen

Zingen, staande: Ik wens jou  – Trinity – filmpje YouTube

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c) – orgelspel

Na de zegen kijken we naar de fotoreportage van de overstappers en luisteren we naar orgelspel

Na de dienst is er koffiedrinken in de Schakel