Orde van dienst zondag 7 juli 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 7 juli 2024 om 09.30 uur

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. T. Dankers uit Dalfsen

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kindermoment: Margret Hallink

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Judith Zwinselman

Organist: Henry Krijt

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst 

Aanvangslied: Psalm 130 : 1 en 3 (Uit diepten van ellende)

Bemoediging en groet

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: Lied 304 (Zing van de Vader die in den beginne)

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment

1e Schriftlezing: Ezech. 2 : 1 t/m 7

Zingen: Psalm 81 : 10 en 14 (Maar mijn eigen volk)

2e Schriftlezing: Marc. 6 : 1 t/m 6

Zingen: Lied 321 : 1 en 2 (Niet als een storm, als een vloed)

Verkondiging

Zingen: Lied 859 (Schuldig staan wij voor U, Heer)

Filmpje gezongen Oekraïens Onze Vader

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 755 (Toch overwint eens de genade)

Zegen