Orde van dienst zondag 28 februari 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 28 februari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag van de Veertigdagentijd

“Denk aan uw barmhartigheid, HEER,

aan uw liefde door de eeuwen heen’

(Psalm 25 vers 15)

Medewerkers aan de dienst:

Kerkrentmeester en ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Henk Lammers

Koster: Jan Dijk

Kindermoment: Margret Hallink

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Lectrice: Tiny Jansen

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 25 vers 2 en 3

Votum en groet

Gebed om ontferming

Lied 538 vers 1 en 4 ‘Een mens te zijn op aarde’

Over deze dienst

Kindermoment en kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11 Nieuwe Bijbelvertaling

Orgelspel: de melodie van lied 338a

Schriftlezing: Marcus 9:2-13  Nieuwe Bijbelvertaling

Orgelspel: de melodie van lied 339a

Overdenking

Meditatief orgelspel

Keuze van de kerkganger:

1. Interview

2. luisteren naar de keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Slotlied: Wie op uw woord vertrouwt, o God

Uit ‘Het liefste lied van overzee I’. Tekst: Sytse de Vries.

Zegen en gesproken Amen

Orgelspel

De 40 dagentijd is weer begonnen, de voorbereidingstijd op Pasen.

Op woensdag zendt de Ichthuskerk om 19.00 uur een vesper uit. Deze vieringen kunt u volgen via kerkdienstgemist.nl

In de vespers die op woensdagavond vanuit de Ichthuskerk worden uitgezonden, staat steeds één van de zeven werken van barmhartigheid centraal en één van de projecten van onze diaconie. Afgelopen woensdagavond zijn we ermee begonnen. Onze diakenen en predikant hebben de vespers voorbereid. Ze voeren die uit samen met organist Gerrit Dogger en leden van het beamteam. In onderweg heeft u het schema kunnen lezen.

kindermoment voor zondag 28 februari 2021.

Verteld door Lindy, groep 8, en uitgespeeld door Samia, Lex en Timo. Leerlingen van groep 8.

Het verhaal is de vrouw die Jezus zalfde. Lucas 7:36-50

Het verhaal gaat over vergeven. Of je nu veel of weinig dingen niet zo goed hebt gedaan, Jezus wil ze jou vergeven. Zo vergeeft hij ook de vrouw haar fouten.

En Jezus houdt Simon een spiegel voor hoe hij door hem is ontvangen in zijn huis en hoe de vrouw hem ontmoet en ontvangt.

Orde van dienst zondag 21 februari 2021.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 21 februari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 1e zondag van de Veertigdagentijd

“Roept hij Mij aan, Ik zal antwoorden,

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn” (Psalm 91: 15)

Thema: “Ik zal er zijn voor jou”

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Harjan v.d. Linde

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Arno Zandman

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Lectrice: Ria Schuurman

Voorganger: Paulineke Eigenhuis – de Kool

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 91 vers 1 en 7 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’, als volgt:

De organist speelt de melodie voor,

de voorganger leest beide coupletten,

en de organist speelt nogmaals de melodie.

Votum en groet

Over de dienst

Gebed om ontferming

Lied: Psalm 23 c ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’, als volgt:

De organist speelt de melodie voor,

de voorganger leest tekst van alle coupletten,

en de organist speelt nogmaals de melodie

Kindermoment

Kinderlied: Ik was hongerig, van Elly en Rikkert,

link: https://www.youtube.com/watch?v=jyk3LxmFa-E

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 58: 1-9 uit de Nieuwe Bijbelvertaling (door lectrice)

Overdenking: “Ik zal er zijn voor jou”

Meditatief orgelspel

Keuze van de kerkganger:

1. Interview

2. luisteren naar de keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Slotlied: ‘Ga maar gerust….’

(Uit ‘Het liefste lied van overzee II’. Tekst: Sytse de Vries.

Melodie: Finlandia hymn van Jean Sibelius)

De link naar YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZzzNwq_eQWg

Zegen en gesproken Amen

Kindermoment zondag 21 februari 2021

“Wees barmhartig” De bijbel staat vol met ouderwetse woorden, die je niet elke dag gebruikt. Wat is dat nou weer: BARMHARTIG ? Ik heb het opgezocht, het woord is ontstaan uit oud-Nederlandse en oud-Duitse woorden. (Duits en Nederlands zijn familie van elkaar). Barm, daar zit arm in, in de betekenis van ellendig, naar. Hartig: je herkent meteen het woord hart. Hart hebben dus voor wie in de ellende zit. Jezus houdt hierover een toespraak. Hij zegt dat het heel makkelijk is om aardig te zijn voor wie ook aardig is voor jou, iets te lenen aan iemand waarvan je zeker weet dat die het ook teruggeeft. Geen kunst! Maar wat moeilijker is : aardig zijn tegen wie naar doet, niet terugvechten tegen iemand die je een klap verkoopt, geld lenen aan iemand die het nooit terug kan betalen. En dat is nou nét wat God doet voor ons mensen. Wij zijn heel vaak fout en agressief en vergeten dat God ons de aarde heeft geleend. Als je op Gods manier omgaat met de mensen om je heen, dan ben je BARMHARTIG. Probeer het eens!

Kindermoment zondag 14 februari 2021

Helpen is belangrijker dan de regels?!?

Jezus is tijdens zijn leven op aarde regelmatig in discussie met de schriftgeleerden en Farizeeën.

Zij kennen alle wetten en regels erg goed en willen dat iedereen zich altijd aan de regels houdt.

Zondag horen jullie het verhaal van Jezus en zijn vrienden die aren willen gaan plukken op de sabbat.

Op Sabbat mag er niet gewerkt worden volgens de regels en dus ook geen aren geplukt worden, maar de vrienden van Jezus hadden honger. Wat zouden ze doen? Houden ze zich aan de regels of gaan ze toch aren plukken.

Orde van dienst zondag 14 februari 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 14 februari 2021 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag na Epifanie

Schriftlezing: Spreuken 15:27- 16:9

Thema, de spreuk van vers 9:

Een mens stippelt zijn weg uit,

de HEER bepaalt de richting die hij gaat.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst/kerkrentmeester: Erik Horsman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Koster: Hendrik Grondman

Kindermoment: Veroniek Horsman en Marloes Martens

Lectrice: Bertha Manenschijn

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 31: 1, 4, 6 en 13 ‘Op U vertrouw ik, HEER der heren’

Belofte en groet

Bericht van overlijden

Orgelspel, melodie van ‘Vaste rots van mijn behoud’

Gebed om ontferming

Loflied: lied 885:1 en 2  ‘Groot is uw trouw, o Heer’

Kindermoment: vertelling en kinderlied

Gebed

Schriftlezing: Spreuken 15:27- 16:9

Orgelspel, melodie lied 339a ‘U komt de lof toe,’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Lied 904: 1, 3 en 5  ‘Beveel gerust uw wegen’

Zegen

Orgelspel

De vier kerken zenden Meditatieve Kwartiertjes uit; korte vieringen met iets van bezinning

Op veler verzoek : Meditatieve Kwartiertjes starten nieuw op!

’t Is weer 40dagentijd voor Pasen; in kerkenland een tijd eenvoud en bezinning, maar ook van oecumene(=eenheid) en samenwerking. De vier kerken in Lemele/ Lemelerveld doen dat online: de RK Heilig Hart Kerk, de prot. Brugkerk en de Ichthuskerk en de geref. kerk “De Lichtbron”.

 De vier kerken zenden Meditatieve Kwartiertjes uit; korte vieringen met iets van bezinning, die maar een kwartiertje, half uurtje duren.

Afgelopen zomer waren deze vieringen een groot succes, veel mensen stemden eropaf! Er worden nu vier vieringen per week uitgezonden, startend op 22 februari 2021(ma/di om 19.00 uur ,woe om 19.00 uur) Op maandag en dinsdag vanuit de Brugkerk, op woensdag vanuit de Ichthuskerk, beide via  kerkdienstgemist.nl . Op donderdag is de Heilig Hart Kerk aan de beurt, te vinden op Heilig Hart Parochie.

Voer voor hart en hoofd, van harte aanbevolen!

Kindermoment zondag 7 februari 2021

De liefde van de vrienden!

Als ze horen dat Jezus in de buurt is, gaan ze snel hun verlamde vriend ophalen om hem bij Jezus te brengen.

De vier mannen probeerden om hun zieke vriend naar binnen te brengen om hem vóór Jezus neer te zetten, maar dat lukte niet. Het was veel te druk! De dringende massa mensen was te groot om er door heen tot Jezus te kunnen komen.

Wat gaan de 4 vrienden doen!

Orde van dienst zondag 7 februari 2021.

    Protestantse Gemeente Lemele

        Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

                            op zondag 7 februari 2021 om 10.00 uur.

                                    Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Gerrit Grefelman

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Gerrit Dankelan

Kindermoment:  Margret Hallink

Lectrice: Ria SchuurmanKeuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: T.Nieuwenhuis uit Den Ham

    Orgelspel

                                 Binnenkomst voorganger, ambtsdrager.

                            Welkom en mededelingen van de Kerkenraad

     Aanvangslied: Psalm 84:1 en 4 (You Tube: Nederland zingt, 18 oktober              2018, Nieuwe Kerk Delft))

                                                       Stil gebed

                                                  Votum en Groet

[eventueel bericht van overlijden]

                           Gebed van verootmoediging  – Genadeverkondiging

                                Korte inleiding op het vervolg van de dienst

                                   Kindermoment – vertelling – kinderlied

                                    Gebed bij de opening van de Schriften

                                         Schriftlezing: Marcus 1, 29-39

                                                         Orgelspel