Zondag 31 oktober: Hervormingsdag, Bijbelzondag en uitzending van 2 medewerkers

Op deze zondag begint de dienst voor de laatste keer om 09.30 uur. In de dienst is er aandacht voor Hervormingsdag en het is ook Bijbelzondag. In het tweede deel van de dienst zenden we twee medewerkers uit. Zij zullen hun werkzaamheden voor een hulporganisatie elders in de wereld hervatten. Dit tweede deel van de dienst, de uitzending van de medewerkers,  wordt niet via kerkdienstgemist uitgezonden. Na preek is er orgelspel waarna de dominee de luisteraars thuis de zegen geeft. Dan stopt de uitzending via kerkdienstgemist. In de kerk gaat de dienst door. Wie de uitzending van de beide medewerkers wil meemaken, is van harte welkom in de kerk. Na de dienst is er koffiedrinken in De Schakel. Zie voor meer info het bericht onder het kopje ‘Bij de diensten’. Voorganger is ds. Leon Eigenhuis en organist is Lydia Volkerink. Let wel: In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 oktober wordt de klok een uur terug gezet. De wintertijd gaat in.

Kindermoment zondag 24 oktober 2021

Het verhaal wordt verteld aan groep 1 en 2 door Ilse.

De koningin van Sheba komt bij koning Salomo op visite omdat ze gehoord heeft hoe wijs deze koning is.
Ze vraagt hem een aantal vragen en krijgt goed antwoorden.
Ook vindt ze het heel bijzonder dat de God van koning Salomo hem daarbij helpt, dat moet toch wil een bijzondere God zijn, die wil zij ook leren kennen.

Orde van dienst zondag 24 oktober 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 24 oktober 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 6e  zondag van de herfst

Kleur: Groen

1e Schrfitlezing: Psalm 139:1-14 uit de  NBV

2e schriftlezing: Marcus 10:46-52 uit de NBV

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. J. Smit uit Dedemsvaart

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Kerkrentmeester Harjan van de Linde

Lectrice Margret Hallink

Koster Jan Dijk

Organist Henk Dubbink

Beamist Gerrit Grefelman

Kindermoment Margret Hallink

Orde van dienst     

Welkomstwoord

Intochtslied: Psalm 139:1,2 en 3

Stil gebed, Votum en groet    

Gebed van ontferming, de leefregels en lied 221.  

We lezen de leefregels uit Romeinen 12:9-18 uit de NBV

Zingen: lied 221:1,2 en 3

Korte inleiding wat er verder volgt in de dienst

Kindermoment en kinderlied

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

1e Schrfitlezing: Psalm 139:1-14 uit de  NBV

2e schriftlezing: Marcus 10:46-52 uit de NBV                   

Lied 909:1,2 en 3

Overdenking met het thema: “Houd moed!”

Orgelspel

Dienst der gebeden

Collectemoment

Slotlied lied 425

Zegenbede

Amen (3x)

Orde van dienst zondag 17 oktober 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 17 oktober 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 5e zondag van de herfst. Liturgische kleur: rood

In deze dienst zal Lion Mars, zoon van

Chiel Mars en Ellenoor Mars – van der Veen worden gedoopt.

Schriftlezingen: Jesaja 43: 1 t/m 7 en Romeinen 8: 31 t/m 39 (NBV21)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Koster: Jan Dijk

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Ria Schuurman

Kindernevendienst en oppas: Danielle Pouw en Marloes Martens

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Zingen: lied 146a (Psalm 146a): 1 en 2 ‘Laat ons nu vrolijk zingen!’

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen, als lofprijzing: lied 273: 1 en 4 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’

Binnenkomst dopeling

Zingen ‘Verbonden met vader en moeder’ (Geroepen om te zingen, lied 79)

Onderwijzing en gebed

Praatje met de kinderen en kinderlied: ‘Van top tot teen’

Presentatie dopeling en doopouders met filmpje over de dopeling

Vraag aan ouders

Bediening van de heilige doop met zegenbede en bijbeltekst

Vragen aan de ouders en doopkaars

Vraag aan gemeente

Zingen: Opwekking 736 – Wij zegenen jou

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed

Schriftlezingen: Jesaja 43:1 t/m 7 en Romeinen 8:31 t/m 39

Zingen: Psalm 68 vers 7 ‘God zij geprezen met ontzag’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Het regenbooglied en het ophangen van het duifje

Zingen, staande: Evangelische Liedbundel lied 186a: 1, 2 en 3 ‘Leid mij, Heer’

Zegen, gevolgd door het gezongen Amen

Kindermoment zondag 17 oktober 2021

Een heel gewone rups!?

A.s. zondag 17 oktober wordt Lion gedoopt.

Tijdens de kindernevendienst luisteren we vervolgens naar het verhaal over Krummel. “Krummel de rups voelt zich zo verschrikkelijk gewoon. Hij is niet zo sterk als de mier. Hij heeft geen grappig huisje op zijn rug, zoals de slak. Hij heeft zelfs niet van die mooie stippen die het lieveheersbeestje heeft. Hij is gewoon. Maar op een dag gebeurt er iets heel bijzonders met Krummel…” Ben je benieuwd hoe het verhaal verder gaat? De creatieve verwerking sluit daarnaast ook helemaal aan bij het verhaal.. We hopen jullie weer te zien. Kom je ook?

Kindermoment zondag 10 oktober

Steengoed….?

Veel dingen zijn helemaal niet goed: pesten, olie in de zee, kinderen met honger, vul dit lijstje maar aan…. Stenen kunnen je laten nadenken over iets, zorgen dat je blij wordt of iets niet vergeet. Nieuwsgierig geworden? Kom zondag naar de kerk: dan hoor je alles over stenen!

Orde van dienst zondag 10 oktober 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 10 oktober 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag van de herfst.

Kleur groen.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. T. Nieuwenhuis uit Den Ham                               

Ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Koster: Hendrik Grondman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arno Zandman

Lectrice: Ria Schuurman

Kindernevendienst: Jenneke va Doesburg

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm118: 1 en 8

Votum en groet

Gebed om ontferming

Glorialied: 971: 1 en 2

Inleiding op het vervolg van de dienst

Kindermoment

Gebed om verlichting door de Geest

Schriftlezing O.T.: Genesis 28, 16-22 en I Sam. 7, 10-12 [NBV]

Schriftlezing N.T.: I Petrus 2, 1-10 [NBV]

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 911:1

Dienst der gebeden

Collecten

Slotlied: Lied 655: 1 en 5

Zegen

Orde van dienst zondag 3 oktober 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 3 oktober 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de herfst, Israëlzondag

In deze dienst zal Hidde Seigers,

zoon van Albert en Mirjam Seigers en broertje van Milan,

worden gedoopt.

Liturgische kleur: rood

Schriftlezingen: Exodus 34:4-9 en Marcus 10:13-16

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Gerrit Dankelman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Tiny Jansen

Kindernevendienst en oppas: Maud Kleinlugtenbeld en Marloes Martens

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 105 vers 1 en 3 ‘Loof God de Heer, en laat ons blijde’

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden waarna we zingen ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ vers 1 en 2

Gebed om ontferming

Zingen, als gloria: Lofprijzing: lied 704 vers 3

Binnenkomst dopeling en zingen lied 348 vers 1, 2, 3 en 5

Onderwijzing en gebed

Praatje met de kinderen

Lied: ‘Dit is de dag’

Presentatie en filmpje over de dopeling

Vraag aan ouders

Bediening van de heilige doop met zegenbede en bijbeltekst

Vragen aan de ouders en doopkaars

Vraag aan gemeente

Zingen: Evangelische Liedbundel lied 382 – Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed

Schriftlezingen: Exodus 34:4-9 en Marcus 10:13-16

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

en laten zien wat ze hebben gedaan en gemaakt.

Het regenbooglied en het ophangen van het duifje

Zingen, staande: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen en het gezongen Amen

Orgelspel

Orde van dienst zondag 26 september 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 26 september 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 2e  zondag van de herfst

Schriftlezing: Numeri 11:24-29 en Marcus9:38-41, 4950

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. R.M. den Hertog uit Zwolle

Ambtsdrager van dienst Michiel Huisman

Lectrice Bertha Manenschijn

Kerkrentmeester Erik Horsman

Koster Albert Ekkelkamp

Beamist Arnold Schottert

Organist Henk Dubbink

Kindermoment Elly Wouda

Orgelspel

Welkomstwoord

Intochtslied: 283 : 1      Staande

Stil gebed, Votum en groet’

Gebed van verootmoediging, gevolgd door genadeverkondiging

Gebed van ontferming. Gevolgd door een glorialied 705 : 1

Korte inleiding op wat verder volgt in de dienst

Kindermoment

Gebed bij de opening van de Heilige schrift

Schriftlezing Numeri 11:24-29

                       Marcus 9:38-41, 4950

Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader1

Collectemoment

Slotlied  838 :1, 4 Staande

Wegzending en Zegen

Het ‘Amen’ gesproken door de voorganger

Orgelspel