Orde van dienst zondag 16 juni 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 16 juni 2024 om 09.30 uur

Schriftlezing: Handelingen 6:1-7

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

(lopende viering)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Beamist: Erik Bakhuis

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 92: 1 en 2 – Waarlijk, dit is rechtvaardig 

Bemoediging, groet en gebed  

Zingen: Lied  273: 1 en 4 – Loof God, die zegent al wat leeft

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: Handelingen 6 vers 1 t/m 7 in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: Lied 339a – U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en prediking

Zingen: lied 385, alle verzen – De tafel van samen

Viering van de maaltijd van de Heer

Nodiging

Tafelgebed: de gesproken tekst van Lied 403e

Het Onze Vader

 Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Lied 41 vers 1 en 3 – Brood, hier gedeeld om het leven

uit de bundel ‘Liederen en gebeden uit Iona’ (Schotland)

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden

Inzameling van de gaven – orgelspel

Heenzending en zegen

Slotlied, staande: Lied 1 (alle verzen) – Aan U, Vader alle glorie

uit de bundel ‘Het liefste lied van overzee’

op de melodie van Lied 103c – Loof de Koning, heel mijn wezen

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel

Orde van dienst zondag 9 juni 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 9 juni 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag na Trinitatis

Thema vd dienst: Ben jij gelukkig?

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. E.M. Hadnagy uit Ommen

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kindermoment: Margret Hallink

Lize en Yara uit groep 5 lezen deze keer het verhaal voor.

Beamist: Gerrit Grefelman

Lector: Margret Hallink

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Organist: Nico Aalberts

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst 

Psalm 63: 1,3: Mijn God, Gij zijt het toeverlaat

Stil Gebed Bemoediging & Groet

Lied 634: U zij de glorie: 1,2 (zonder verdere aankondiging)

Wetslezing Marcus 12:28 -34

413 Grote God, wij loven u: 1,2.

KORTE INLEIDING OP WAT VERDER VOLGT IN DE DIENST

KINDERMOMENT

Kinderlied gekozen door de KND

Gebed om de Heilige Geest

Lied 1005: 1,2,4: Zoekend naar licht

Schriftlezing: Psalm 16 (door de Predikant)

Lied: 910: 1,2,4: Soms groet een licht van vreugde

Schriftlezing: Johannes 8: 46- 59 (door de lector)

Lied 314 Here Jezus om uw woord: 1,2,3

Overdenking

Lied: Opwekking 546 Nabij Gods Hoogverheven Troon

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied Hemelhoog 410: Zegen ons Heer

Wegzending en zegen

Orde van dienst zondag 5 juni 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 2 juni 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Jeroen Venus uit Apeldoorn

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kindermoment: Elly Wouda

Beamist: Arno Zandman

Lector: Bertha Manenschijn

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Organist: Gerrit Dogger

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst 

Aanvanglied Lied Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Liedboek 8: 1-4)

Bemoediging en groet

Lied:       Dit is een morgen als ooit de eerste (Liedboek 216)

Gebed voor de nood van de schepping

Tot drie keer toe bidden wij:

Vgr:       …Adem uw Geest van leven over uw schepping en over de hele mensheid…

Allen:   Kom licht van God, verlicht de aarde vervul onze harten en blijf met uw wereld.

Lied:      Om de mensen en de dieren (Liedboek 299j)

Inleiding op de dienst.

Kindermoment ( Alles of niets)

Kinderlied

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Inleiding op de lezingen

Bijbellezing: Genesis 1:26-28

Lied:      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom (Liedboek 880:1 en 2)

Bijbellezing: Psalm 8

Lied:      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom (Liedboek 880:3)

Bijbellezing: Lucas 12:42b-46

Lied:      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom (Liedboek 880:4)

Verkondiging.

Orgelspel

Lied:      Ik danste die morgen toen de schepping begon (Liedboek 839: 1, 2 en 4)

Gebeden

Collectemoment

Slotlied:  Nu wij uiteengaan vragen wij God (Liedboek 423)

Wegzending en zegen met een gezongen ‘amen’

Orde van dienst zondag 26 mei 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 26  mei 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: zondag Trinitatis

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Paulineke Eigenhuis

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Beamist: Henk Lammers

Lector: Henry Krijt

Organist: Henk Dubbink

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

 Welkom,
Openingspsalm 8:1,3
Votum en groet

Gebed om ontferming
De Tien Woorden
Zingen: Lied 315:1,2 Heb dank o God

Kindermoment

Zingen: lied 333 Kom Geest van God (2x)
Schriftlezingen: (door lector) Kolossenzen 3: 1-4, 11-24(NBV)

Lied 969:1 ,2,3,4 In Christus is noch west noch oost

Verkondiging
Orgelspel
Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet
Gebeden, stil gebed onze Vader

Collecten
Slotlied 704 Dankt dankt nu allen God
Zegen , 3x Amen

Orde van dienst zondag 19 mei 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 mei 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: Pinksteren

m.m.v. het koor PUUR

Thema: Het dagdagelijks wonder   

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Greet Scholten

Organist: Gerrit Dogger

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

m.m.v. popkoor PUUR

Orde van dienst

Voorbereiding  

Voor de dienst zingt PUUR zingt ‘Stil in mij’

Welkom

PUUR zingt ‘Home’ van Dotan

Zingen: Lied 218 vers 1, 2 en 3  – Evangelische Liedbundel – Samen in de naam van Jezus

Bemoediging en groet

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 675 vers 1 – Geest van hierboven

Toelichting op de liturgische schikking

PUUR zingt ‘Oceaan’ van Racoon

Dienst van het Woord 

Gebed

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13  

Zingen: Lied 680 vers 1 , 4 en 5 – Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods

PUUR zingt ‘Lay your weapons down’ van Ilse de Lange

Overdenking. Thema: Het dagdagelijks wonder

Zingen: Lied 289 – Heer, het licht van uw liefde schittert

PUUR zingt ’The Cave’ van Mumford & Sons

Dienst van gebeden en gaven

Voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van Onze Vader

Inzameling van de gaven – PUUR zingt ‘Viva la vida’ van Coldplay

Zingen: Lied 687 vers 1, 2 en 3 – Wij leven van de wind

Zegen met driemaal gezongen Amen ( = lied

PUUR zingt ‘Multicolors’ van Son Mieux

Koffiedrinken in de Schakel

Orde van dienst zondag 12 mei 2024 om 9. 30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 12 mei 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 7e zondag van Pasen

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Beamist: Arno Zandman

Lector: Henry Krijt

Organist: Nico Aalberts

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

Thema: Onder druk groeit de palm

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Psalm 27: 1 en 4 – Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Zingen: lied 416 vers 3 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Gezang 231: 1 en 2  – Liedboek voor de Kerken 1973 – Wij knielen voor uw zetel neer

(let wel: de tekst van het 2e vers is die van vers 3a en 2b, zie uitgebreide orde van dienst)

Dienst aan het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen:            Psalm 92 vers 13 tot en met 16

                                          Johannes 15 vers 26 tot en met 16 vers 4

Zingen: lied 673 vers 1, 2, 3 en 4 – Heilige Liefdeskracht 

Uitleg en prediking

Zingen: Psalm 92 vers 1, 2, 7 en 8 – Waarlijk, dit is rechtvaardig

Luisteren (en kijken) naar het lied ‘Nearer, my God, to Thee’ – in het Engels, Oekraïens, Hebreeuws en Portugees met Nederlandse ondertiteling 
Link: https://youtu.be/1UsH9EjaoXM?si=VJYn1KRwVkuj6b4Y
Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven – orgelspel

Zending en zegen

Allen gaan  – zo mogelijk – staan

Zingen: Lied 982 vers 1, 2 en 3  – In de bloembol is de krokus

Zegen met het gesproken Amen

Orgelspel

Orde van dienst zondag 5 mei 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 5 mei 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag van Pasen

 Bevrijdingsdag

Thema: In vrijheid liefhebben

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Ria Schuurman

Organist: Nico Aalberts

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Allen gaan – zo mogelijk – staan

Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 – Breek, aarde, uit in jubelzangen

Bemoediging en groet

Allen gaan zitten

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Psalm 119: 14, 21 en 40 – Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn

Dienst aan het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: Johannes 15,9-17 – in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 791 vers 1, 2, 3 en 4  – Liefde, een maal uitgesproken 

Uitleg en prediking

Zingen: lied 709, alle verzen  – Nooit lichter ving de lente aan

Lied: Ik kom mijn God naar U - Oekraïens christelijk lied met Nederlandse ondertiteling

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven – orgelspel

Zending en zegen

Allen gaan  – zo mogelijk – staan

Zingen: lied 755 vers 1 en 2 – Toch overwint eens de genade

Zegen met het gesproken Amen

Zingen: lied 708 vers 1 en 6 – Wilhelmus van Nassouwe

Orgelspel 

Orde van dienst zondag 28 april 2024om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 28 april 2024 om 9.30 uur.

Kerkelijk jaar: 4e zondag na Pasen “Cantate”

Liturgische kleur: Wit

Schriftlezing: Hosea 11,1-4 en 1 Johannes 3, 16-24

Thema: Blijven in Gods liefde

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. E.R. Jonker uit Zwolle

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Greet Scholten

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 33,8

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: 283,1,2,3,4,5

Met het oog op de dienst

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen: Hosea 11,1-4

Wij zingen: Psalm 119, 2

1 Johannes 3, 16-24

Wij zingen: 838,1

Uitleg en prediking 

Wij zingen: 838, 2,3,4

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21) 

Inzameling van de gaven
Slotlied: 362, 1,2,3

Zegen

Amen 431 c

Orde van dienst zondag 21 april 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 21 april 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag van Pasen

Met medewerking van muziekvereniging KNA

o.l.v. Maikel Kremer

De liederen komen uit het Liedboek voor de Kerken 1973

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Beamist: Henk Lammers 

Lectrice: Judith Zwinselman

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

Voorbereiding

Voor de dienst speelt KNA

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Allen gaan – zo mogelijk – staan

Zingen: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4  – Juich Gode toe, bazuin en zing

Bemoediging en groet

Allen gaan zitten

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Gezang 381 vers 1, 2, 3, 4 en 5 – Het nieuwe daglicht staat ons borg

Dienst aan het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied (hoeft niet door KNA begeleidt te worden)

1e Schriftlezing: Ezechiël 34:1-10

Zingen: Psalm 95 vers 1 en 3 – Steek nu voor God de loftrompet

2e Schriftlezing: Johannes 10:11-18

Zingen: Gezang 75 vers 13, 14 en 15 – U kennen, uit en tot U leven,

Uitleg en prediking

Zingen: Gezang 294 vers 1 tot en met 6 – Laat komen, Heer, uw rijk,

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven – KNA speelt

Zending en zegen

Allen gaan  – zo mogelijk – staan

Zingen: lied 479 vers 1 tot en met 4 – Aan U behoort, o Heer der heren

Zegen met het gesproken Amen

KNA speelt

Orde van dienst zondag 14 april 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 7 april 2024 om 9.30 uur.

Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen

Schriftlezing: 1 Kor 15:12-34

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. Rene Coster uit Nieuwleusen

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Bertha Manenschijn

Kindermoment: Margret Hallink (Noud en Fabian)

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 218: 1,3,5 “Dank U voor deze nieuwe morgen” 

Bemoediging, groet, verootmoediging, genadeverkondiging, leefregel 

Zingen: Lied 91a: 1,3 “Wie in de schaduw Gods mag wonen”

Kindermoment door Noud en Fabian

Kinderlied 

Gebed 

Lezing: Johannes 21:1-14 door Bertha Manenschijn

Zingen: Lied 532:1,3,4,6 “De visser ging uit vissen”

Verkondiging 

Zingen: Lied 791:1,2,3,6 “Liefde eenmaal uitgesproken”

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens  

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Zingen: Lied 416: 1,2,3 & 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

Zegen met gezongen amen