Orde van dienst zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Lemele
Zondag 26 november 2023
Welkom in de Ichthuskerk op Eeuwigheidszondag
Om te beginnen
Orgelspel, welkom en mededelingen
We zingen lied 283 – In de veelheid van geluiden
Dienst van het Woord
Gebed
Kindermoment, gevolgd door een lied voor de kinderen
Schriftlezingen: Psalm 31:1-6, Jesaja 49:14-16 en Lucas 23:44-46
Psalm 31:1-6
Zingen: Psalm 138 vers 4
Overdenking
Zingen: lied 913 vers 1 en 3 wat de toekomst brengen moge
Gedachtenis van de overledenen
Inleidende woorden
Gedicht
We gedenken:
Na het aansteken van de kaarsen steken we één kaars aan voor wie ieder van ons
persoonlijk gedenkt, daarna volgt een moment van stilte …
Zingen: Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde – Hanna Lam
Stil
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Mededelingen, waarna allen zo mogelijk gaan staan
Zegen
Zingen: lied 416 zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn.
We verlaten de kerk.
Als het weer het toelaat is er koffie of thee (anders in de Schakel).
Medewerkers aan deze dienst:
Organist Henk Dubbink
Beamist Gerrit Grefelman
Ambtsdrager van dienst Gerrit Jan Hallink
Voorganger Leon Eigenhuis

Orde van dienst zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 9e zondag van de herfst

Schriftlezing: Matteüs 25:14-30

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger Rene Coster uit Witharen

Organist Gerrit Dogger

Beamist Arno Zandman

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Orde van dienst

Orgelspel

Welkomstwoord

Intochtslied: Lied 283 “In de veelheid van geluiden” 

Votum & Groet

Bericht van overlijden

Lied 835 vers 1 en 3 “Jezus ga ons voor”

Verootmoediging/genadeverkondiging/leefregel

Lied 912: 1, 4 & 5 Neem mijn leven laat het Heer

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing Matteüs 25:14-30

Lied 802: 1, 3, 4 & 6 “Door de wereld gaat een woord” 

Uitleg en prediking

Lied 981: 1, 2 & 5 “Zolang er mensen zijn op aarde”  

Filmpje met Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 416: 1, 3 & 4 “Ga met God en hij zal met je zijn”

Zegen gevolgd door het gesproken Amen.

Orgelspel

Orde van dienst zondag 12 november 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 12 november 2023 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 8e zondag van de herfst

Schriftlezing: Matteüs 25:14-30

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

(zittende viering)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Jannie Marsman

Lectrice en kindermoment: Margret Hallink

Koster: Gerrit Tempert

Team van bijstand: Gerard Kleinjan en Bert Stoeten

Beamist: Arnold Schottert

Organist: Nico Aalberts  

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 62: 1 en 5         Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed, woord van vergeving en de Tien Woorden als leefregel

Zingen: lied 886            Abba Vader (in het Nederlands en Engels)

Gebed

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Matteüs 25:14-30

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 339a         U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en prediking

Zingen: lied 981, alle verzen  Zolang er mensen zijn op aarde

Viering van de maaltijd van de Heer

met lied 403e als gesproken tafelgebed

Na de gemeenschap van brood en wijn:

Zingen: lied 381 vers 6             U wil ik danken, grote Levensvorst

Gebeden en gaven

Slotlied: lied 1014, alle verzen             Geef vrede door van hand tot hand

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c).

Orgelspel

Orde van dienst zondag 5 november 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 5 november 2023 om 10.00 uur.

Kerkelijk jaar: 7e zondag van de herfst

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. J.G. Zomer uit Staphorst

Ambtsdrager van dienst en Kindermoment Elly Wouda

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Ria Schuurman

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Koster: Wim Grondman

Diaken: Ina Grondman

Kerkrentmeester: Harjan van de Linde

Team van bijstand: Wim Grondman en Henk Lammers

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Orde van dienst

Orgelspel (en voor-oefenen van het intochtslied)

Intochtslied: Lied 948  Als Gij er zijt, wees dan aanwezig

Moment stilte

Bemoediging:   

Groet:                

Lezen: lied 926 , zingen Lied 904: 3)

Verootmoediging/drempelgebed

Genadeverkondiging (naar de epistellezing Kol 1: 9)

Leefregel

We zingen: ELB 330: 1, 3 en 4 (melodie Ps 91) 

Gebed voor de opening van het Woord

Kindermoment met kinderlied 

Schriftlezingen:

Genesis 18: 16 – 23

Schriftlied Ps 43: 3 en 4   

Matt 25: 1 – 13

Lofzegging Lied 339c 

Prediking

We zingen:  Lied 838

Filmpje met het gezongen ONZE VADER in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader in het Nederlands (versie NBV21)

Inzameling van de gaven (doen we aan de uitgang)

Slotlied  919: 1 en 4

Zegen

Gezongen: Amen, amen, a-men.

Orde van dienst zondag 29 oktober 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 29 oktober 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 6e zondag van de herfst

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en lectrice: Ineke Linthorst

Organist: Lydia Volkerink

Beamist: Arno Zandman

Voorganger/dominee: Leon Eigenhuis

Kindermoment: Elly Wouda

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Koster: Jan Bennink

Diaken: Ina Kleinjan

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Team van bijstand: Erik Immink en Louw Manenschijn

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Psalm 65: 1, 3 en 5         De stilte zingt U toe, o Here,

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied 775: 1 t/m 7            Dag der dagen, als de tijden

Gebed bij de opening van de dienst aan het Woord

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen:

Leviticus 19:17+18, Deuteronomium 6:4-9 en Matteüs 22:34-40

Lied 791: 1 t/m 4            Liefde, eenmaal uitgesproken

Uitleg en prediking

Lied 838: 1 t/m 4            O grote God die liefde zijt

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Lied 756: 1 t/m 6            Laat komen, Heer, uw rijk

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel

Orde van dienst zondag 22 oktober 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 22 oktober 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 5e zondag van de herfst

Schriftlezing: Jesaja 45: 1 – 7 en Matt 22: 15 – 22

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. W.M. Schut uit Elburg 

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Ina Grondman

Koster: Gerrit Tempert

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arnold Schottert

Kindermoment: Elly Wouda

Lector: Henry Krijt

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Erik Immink en Hendrik Grondman

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Ps.  85: 1, 2

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Laten we bidden:

Genadeverkondiging

Leefregel: Marcus 12:28c-31

Wat is van alle geboden: het belangrijkste gebod?

Zingen: Lied  nlb 791: 1,2,3,6

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment

Schriftlezing Jesaja 45: 1 – 7

Lied  nlb 513: 1,2,3,4

Schriftlezing Matt 22: 15 – 22

Lied nlb 320: 1, 2, 3, 4

Uitleg en prediking

Zingen: Lied nlb 704 Dank, dank nu allen God, 1, 2, 3

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21)

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande: nlb 154 b:  1,2,3,

Zegen

Orgelspel

Orde van dienst zondag 15 oktober 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 15 oktober 2023 om 09.30 uur

kerkelijk jaar: 4e zondag van de herfst

Schriftlezing: Matteüs 22:1-14

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

(lopende viering)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Harjan v.d. Linde

Diaken: Jannie Marsman

Lectrice: Ria Schuurman

Kindermoment: Margret Hallink   

Koster: Jan Dijk

Team van bijstand: Erik Kleinlugtebeld en Gerard Kleinjan

Beamist: Erik Bakhuis

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 119: 1 en 17     Welzalig wie de rechte wegen gaan

Stil gebed, bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Zingen: Lied 951 vers 2            Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert

Gebed om ontferming

Zingen: lied 1008: 1, 2 en 3    Rechter in het licht verheven

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Matteüs 22:1-14

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: Gezang 229:5 Liedboek voor de kerken 1973            ‘O, Heer, die onze Koning zijt’

Uitleg en prediking

Zingen: lied 384: 1, 2, 3, 4, 5 en 8       Als koning opgetreden

Viering van de maaltijd van de Heer

met lied 403e als gesproken tafelgebed

Na de gemeenschap van brood en wijn zingen we

lied 381 vers 6              U wil ik danken, grote Levensvorst

    Gebeden

Gaven

Slotlied: lied 755: 1 en 2          Toch overwint eens de genade

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c).

Orgelspel

Kindermoment zondag 15 oktober 2023

Deze ochtend gaat het verhaal verder over het volk Israël. Het gaat over verspieders, spionnen, die het land al hebben verkend.

Ze zijn bij Rachab in huis, maar de koning heeft van hen gehoord en wil ze gevangen nemen. Rachab helpt ze te vluchten.

Een verhaal uit Jozua 2:1-24.

Het wordt voorgelezen door: Diede en Skyler uit groep 6.

Orde van dienst zondag 8 oktober 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 1 oktober 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de herfst

Schriftlezing: Psalm 8 en Hebreeën 2:5 t/m 9

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: dominee Leon Eigenhuis

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Ina Grondman

Koster: Gerrit Dankelman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Henk Lammers

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Lector: Henry Krijt

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Erik Immink en Bert Stoeten

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Psalm 92 vers 1 en 2 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Zingen: lied 416 alle verzen        ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Toelichting op het bloemstuk voor Rie Warmink – van Haarst

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen: Psalm 8 en Hebreeën 2:5 t/m 9

Lied 984 alle verzen ‘Gezegend die de wereld schept’

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 275 alle verzen ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Psalm 97 vers 1 en 8   ‘Groot koning is de Heer’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel

Orde van dienst zondag 8 oktober 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 8 oktober 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 3e zondag van de herfst

Schriftlezingen: Jesaja 5 vers 1 t/m 7

Mattheüs 21vers 33 t/m 43

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Mevr. J. van Beveren uit Assen

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Ina Grondman

Koster: Gerrit Dankelman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Lector: Henry Krijt

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Erik Immink en Bert Stoeten

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Lied 275 vers 1, 3 en 5  (Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)

Bemoediging

Groet

Bericht van overlijden

Zingen: lied:  416 vers 1,2,3 en 4  Ga met God en Hij zal met je zijn

Uitleg Bloemstuk voor Rie

Gebed om ontferming

Zo bidden en zingen wij samen…….

HEER ONTFERM U

Gloria: Lied 704 (Dank, dank nu allen God)

Gebed bij de opening van het Woord

Kindermoment

Jesaja 5 vers 1 t/m 7

Lied: 463 vers 1, 3 en 5 

Lezing uit het evangelie: Mattheüs 21vers 33 t/m 43

Lied: Psalm 118 vers 1 en

Overdenking

Lied 978 vers 1 en 4

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV2)

Inzameling van de gaven

Slotlied 252

Uitzending en Zegen

Gesproken Amen                                                                                                                                 Orgelspel