Protestantse Gemeente Lemele

Jeugdcentrale

De jeugdcentrale coördineert het jeugdwerk en is een soort denktank..
In de jeugdcentrale zijn de kindernevendienst, de jeugdclub, BieCie (vrije vorm van basiscatechese) vertegenwoordigd. De jeugdouderling en predikant zitten ook in de jeugdcentrale.

De jeugdcentrale komt een paar keer per jaar bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over jeugdwerk. Wat houdt jeugd, jongeren en jongvolwassenen bezig? Hoe kunnen we deze groepen betrekken bij de kerk? Hoe gaan we dit vormgeven? De jeugdcentrale is vooral een brainstormgroep. Vanuit de diverse jeugdgeledingen komt input in de jeugdcentrale. En vanuit de jeugdcentrale worden actie- en aandachtspunten meegegeven aan de diverse jeugdgeledingen.

Op deze manier proberen we in beeld te krijgen/houden wat jeugd, jongeren en jongvolwassenen bezighoudt en zetten wij ons in om in te spelen op de  wensen/behoeften van deze doelgroepen.

Wij streven ernaar om op een eigentijdse manier met elkaar gemeente te zijn. Om op een creatieve manier een verbinding te leggen tussen geloof, kerk en samenleving. De programma’s voor jongeren worden indien wenselijk met de jongeren zelf samengesteld. Vaak een combinatie van gezellig samenzijn, maatschappelijke uitstapjes en geloofsvragen. Hoe staan we in het leven? Welke invloed heeft ons geloof hierop? Etc.

Wil je met ons meedenken? Heb je ideeën? Laat het ons weten! Graag horen we van je! Ook voor vragen of opmerkingen kun je altijd contact opnemen met de jeugdouderling of iemand die je kent van een bepaalde jeugdgeleding.

Actuele informatie over activiteiten die vanuit de jeugdcentrale georganiseerd worden, vind je op

www.facebook.com/jeugdcentrale lemele