Orde van dienst zondag 23 juni 2024 om 9.30 uur

Orde van dienst: 23 juni 2024 PG Lemele

Thema: Simon, de magiër

Schriftlezing:Handelingen 8: 1b, 4-25 (NBV)

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Paulineke  Eigenhuis-de Kool

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Beamist: Arnold Schottert

Organist: Henk Dubbink

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen
Openingspsalm 136: 1,2,3,8,13
Votum en groet

Gebed om ontferming
Zingen: Lied 207 De trouw en goedheid van de Heer

Kindermoment

Gebed bij de opening van het woord Schriftlezing: (door lector) Handelingen 8: 1b, 4-25 (NBV)

Lied 685 Geest van God, zo vol van liefde

Verkondiging
Orgelspel
Lied 912 Neem mijn leven, laat het Heer
Gebeden, stil gebed onze Vader

Collecten
Slotlied 838:1,4  O grote God die liefde zijt

Zegen , 3x Amen