Orde van dienst zondag 28 april 2024om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 28 april 2024 om 9.30 uur.

Kerkelijk jaar: 4e zondag na Pasen “Cantate”

Liturgische kleur: Wit

Schriftlezing: Hosea 11,1-4 en 1 Johannes 3, 16-24

Thema: Blijven in Gods liefde

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. E.R. Jonker uit Zwolle

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Greet Scholten

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 33,8

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: 283,1,2,3,4,5

Met het oog op de dienst

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen: Hosea 11,1-4

Wij zingen: Psalm 119, 2

1 Johannes 3, 16-24

Wij zingen: 838,1

Uitleg en prediking 

Wij zingen: 838, 2,3,4

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21) 

Inzameling van de gaven
Slotlied: 362, 1,2,3

Zegen

Amen 431 c