Orde van dienst zondag 21 april 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 21 april 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag van Pasen

Met medewerking van muziekvereniging KNA

o.l.v. Maikel Kremer

De liederen komen uit het Liedboek voor de Kerken 1973

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Beamist: Henk Lammers 

Lectrice: Judith Zwinselman

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

Voorbereiding

Voor de dienst speelt KNA

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Allen gaan – zo mogelijk – staan

Zingen: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4  – Juich Gode toe, bazuin en zing

Bemoediging en groet

Allen gaan zitten

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Gezang 381 vers 1, 2, 3, 4 en 5 – Het nieuwe daglicht staat ons borg

Dienst aan het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied (hoeft niet door KNA begeleidt te worden)

1e Schriftlezing: Ezechiël 34:1-10

Zingen: Psalm 95 vers 1 en 3 – Steek nu voor God de loftrompet

2e Schriftlezing: Johannes 10:11-18

Zingen: Gezang 75 vers 13, 14 en 15 – U kennen, uit en tot U leven,

Uitleg en prediking

Zingen: Gezang 294 vers 1 tot en met 6 – Laat komen, Heer, uw rijk,

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven – KNA speelt

Zending en zegen

Allen gaan  – zo mogelijk – staan

Zingen: lied 479 vers 1 tot en met 4 – Aan U behoort, o Heer der heren

Zegen met het gesproken Amen

KNA speelt