Orde van dienst zondag 14 april 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 7 april 2024 om 9.30 uur.

Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen

Schriftlezing: 1 Kor 15:12-34

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. Rene Coster uit Nieuwleusen

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Bertha Manenschijn

Kindermoment: Margret Hallink (Noud en Fabian)

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 218: 1,3,5 “Dank U voor deze nieuwe morgen” 

Bemoediging, groet, verootmoediging, genadeverkondiging, leefregel 

Zingen: Lied 91a: 1,3 “Wie in de schaduw Gods mag wonen”

Kindermoment door Noud en Fabian

Kinderlied 

Gebed 

Lezing: Johannes 21:1-14 door Bertha Manenschijn

Zingen: Lied 532:1,3,4,6 “De visser ging uit vissen”

Verkondiging 

Zingen: Lied 791:1,2,3,6 “Liefde eenmaal uitgesproken”

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens  

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Zingen: Lied 416: 1,2,3 & 4 “Ga met God en Hij zal met je zijn” 

Zegen met gezongen amen