Orde van dienst zondag 7 april 2024 om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 7 april 2024 om 9.30 uur.

Kerkelijk jaar: 1e zondag na Pasen

Schriftlezing: 1 Kor 15:12-34

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. K van Dam uit Ermelo

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Arno Zandman

Lectrice: Ria Schuurman

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 91:1,2.

Bemoediging en groet

Lied: NLB 630:1,4

Verootmoediging – Genadeverkondiging – Leefregel

Lied: NLB 412:4, 2.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment door

Schriftlezing  1 Kor 15:12-34 door Ria Schuurman ( daarna in het Oekraïens)

Lied: NLB 641:1,2,4.

Preek

Lied: LvK 268:1,3

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21)

Inzameling van de gaven

Slotlied: NLB 758:1,2,3.

Zegen

Orgelspel

Koffie na de dienst.