Orde van dienst zondag 31 maart 2024 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 31 maart om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 1e Paasdag

Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen: Psalm 118:15-24 en Lucas 24:36-49

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Organist: Lydia Volkerink

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Margret Hallink

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel, welkom en mededelingen

Zingen: Lied 637 vers 1, 2, 3 en 4 – O vlam van Pasen, steek ons aan

Bemoediging, groet en gebed

Zingen, van het projectlied op de melodie van lied 539

het refrein, vers 7 en weer het refrein

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Dienst van het Woord

Gebed

Zingen: Psalm 118 vers 1 – Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen

1e Schriftlezing: Psalm 118:15-24, in het Nederlands en het Oekraïens

Zingen: Psalm 118 vers 8 – De steen, die door de tempelbouwers

Schriftlezing: Lucas 24:36-49, in het Nederlands en het Oekraïens

Zingen: Lied 624 alle verzen – Christus, onze Heer, verrees

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 630 alle verzen – Sta op! – Een morgen ongedacht

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Zingen, staande, lied 634 vers 1 en 2 ‘U zij de glorie, opgestane Heer’

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (= lied 431c)

Orgelspel