Orde van dienst Paaswake 30 maart 2024 om 21.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

in deze Paaswake op zaterdag 30 maart om 21.00 uur

die volgt op de kruiswake die om 20.30 uur begon. 

Liturgische kleur: wit

Medewerkers aan de dienst

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Diaken: Jan Hendriks

Beamist: Gerrit Grefelman

Lector: Henry Krijt

Organist: Henk Dubbink

Voorganger: Leon Eigenhuis

orde van dienst

Voorbereiding

Voor de dienst verzamelen we buiten of in de hal van De Schakel.

Inleidende woorden van de voorganger

De diaken steekt de nieuwe paaskaars aan

Zingen: ‘Licht, dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.

Zingend lopen we achter de nieuwe paaskaars de kerk in.

Wanneer de paaskaars op de standaard is gezet, gaan we zitten.

Zingen (vijf keer): Lied 598 in het Nederlands –  Als alles duister is

Bemoediging, groet en gebed

De Schrift

1e Schriftlezing: Genesis 1: 1-5                           Gods Woord dat het licht schept 

Zingen: Lied 513 vers 1            – God heeft het eerste woord.

2e Schriftlezing: Genesis 9:8-17           Gods verbond met de aarde

Zingen: Lied 350 vers 7 – Gij heft de aarde aan het licht

3e Schriftlezing: Genesis  17:1-8 – Gods verbond met Abraham

Zingen: Lied 803 vers 6 –  En allen die geloven zijn Abrahams geslacht,

4e Schriftlezing: Exodus 24:3-8 – Gods verbond met het volk Israël

Zingen: Psalm 111 vers 5  – Zijn volk heeft Hij voorgoed bevrijd

5e Schriftlezing: Jesaja 42:1-7 – De dienaar van de HEER die het licht van de volken is

Zingen: Psalm 117 vers 1 – Looft, alle volken, looft den HEER,

6e Schriftlezing: Marcus 1:14 en 15; Marcus 12:28-31 en Marcus 16:1-8:

                            de boodschap van Jezus, het liefdesgebod en zijn opstanding 

Allen gaan zo mogelijk staan

Zingen Lied 624: 1, 2 en 3  – Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Allen gaan weer zitten.

Doopvernieuwing

De voorganger spreekt een geloofsbelijdenis uit en giet water in het doopvont

Zingen, zo mogelijk staande: lied 344 – wij geloven één voor één en ook samen

U wordt uitgenodigd om naar voren te komen, de weg te gaan langs het doopvont met daarin het water waarmee u uw voorhoofd kunt nat maken. Daarna kunt u het kaarsje dat u wordt aangereikt aanteken aan het licht van de paaskaars.

Gebeden  en besluit

Dankzegging, stil gebed en het gebed van de Heer:

Allen gaan zo mogelijk staan

Zingen: lied 634  – U zij de glorie

Zending en zegen, gevolgd door het gezongen Amen (lied 431c)

De viering van de Paasmorgen vindt morgen om 10.00 uur plaats.

Iedereen een gezegend Paasfeest gewenst!