Orde van dienst zondag 12 mei 2024 om 9. 30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 12 mei 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 7e zondag van Pasen

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Beamist: Arno Zandman

Lector: Henry Krijt

Organist: Nico Aalberts

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

Thema: Onder druk groeit de palm

Voorbereiding

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Psalm 27: 1 en 4 – Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Bemoediging en groet

Bericht van overlijden

Zingen: lied 416 vers 3 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Gezang 231: 1 en 2  – Liedboek voor de Kerken 1973 – Wij knielen voor uw zetel neer

(let wel: de tekst van het 2e vers is die van vers 3a en 2b, zie uitgebreide orde van dienst)

Dienst aan het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen:            Psalm 92 vers 13 tot en met 16

                                          Johannes 15 vers 26 tot en met 16 vers 4

Zingen: lied 673 vers 1, 2, 3 en 4 – Heilige Liefdeskracht 

Uitleg en prediking

Zingen: Psalm 92 vers 1, 2, 7 en 8 – Waarlijk, dit is rechtvaardig

Luisteren (en kijken) naar het lied ‘Nearer, my God, to Thee’ – in het Engels, Oekraïens, Hebreeuws en Portugees met Nederlandse ondertiteling 
Link: https://youtu.be/1UsH9EjaoXM?si=VJYn1KRwVkuj6b4Y
Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven – orgelspel

Zending en zegen

Allen gaan  – zo mogelijk – staan

Zingen: Lied 982 vers 1, 2 en 3  – In de bloembol is de krokus

Zegen met het gesproken Amen

Orgelspel