Orde van dienst zondag 19 mei 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 19 mei 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: Pinksteren

m.m.v. het koor PUUR

Thema: Het dagdagelijks wonder   

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Greet Scholten

Organist: Gerrit Dogger

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

m.m.v. popkoor PUUR

Orde van dienst

Voorbereiding  

Voor de dienst zingt PUUR zingt ‘Stil in mij’

Welkom

PUUR zingt ‘Home’ van Dotan

Zingen: Lied 218 vers 1, 2 en 3  – Evangelische Liedbundel – Samen in de naam van Jezus

Bemoediging en groet

Gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 675 vers 1 – Geest van hierboven

Toelichting op de liturgische schikking

PUUR zingt ‘Oceaan’ van Racoon

Dienst van het Woord 

Gebed

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13  

Zingen: Lied 680 vers 1 , 4 en 5 – Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods

PUUR zingt ‘Lay your weapons down’ van Ilse de Lange

Overdenking. Thema: Het dagdagelijks wonder

Zingen: Lied 289 – Heer, het licht van uw liefde schittert

PUUR zingt ’The Cave’ van Mumford & Sons

Dienst van gebeden en gaven

Voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van Onze Vader

Inzameling van de gaven – PUUR zingt ‘Viva la vida’ van Coldplay

Zingen: Lied 687 vers 1, 2 en 3 – Wij leven van de wind

Zegen met driemaal gezongen Amen ( = lied

PUUR zingt ‘Multicolors’ van Son Mieux

Koffiedrinken in de Schakel