Orde van dienst zondag 26 mei 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 26  mei 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: zondag Trinitatis

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Paulineke Eigenhuis

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Beamist: Henk Lammers

Lector: Henry Krijt

Organist: Henk Dubbink

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

 Welkom,
Openingspsalm 8:1,3
Votum en groet

Gebed om ontferming
De Tien Woorden
Zingen: Lied 315:1,2 Heb dank o God

Kindermoment

Zingen: lied 333 Kom Geest van God (2x)
Schriftlezingen: (door lector) Kolossenzen 3: 1-4, 11-24(NBV)

Lied 969:1 ,2,3,4 In Christus is noch west noch oost

Verkondiging
Orgelspel
Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet
Gebeden, stil gebed onze Vader

Collecten
Slotlied 704 Dankt dankt nu allen God
Zegen , 3x Amen