Orde van dienst zondag 5 juni 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 2 juni 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 1e zondag na Trinitatis

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Jeroen Venus uit Apeldoorn

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kindermoment: Elly Wouda

Beamist: Arno Zandman

Lector: Bertha Manenschijn

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Organist: Gerrit Dogger

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst 

Aanvanglied Lied Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven (Liedboek 8: 1-4)

Bemoediging en groet

Lied:       Dit is een morgen als ooit de eerste (Liedboek 216)

Gebed voor de nood van de schepping

Tot drie keer toe bidden wij:

Vgr:       …Adem uw Geest van leven over uw schepping en over de hele mensheid…

Allen:   Kom licht van God, verlicht de aarde vervul onze harten en blijf met uw wereld.

Lied:      Om de mensen en de dieren (Liedboek 299j)

Inleiding op de dienst.

Kindermoment ( Alles of niets)

Kinderlied

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Inleiding op de lezingen

Bijbellezing: Genesis 1:26-28

Lied:      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom (Liedboek 880:1 en 2)

Bijbellezing: Psalm 8

Lied:      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom (Liedboek 880:3)

Bijbellezing: Lucas 12:42b-46

Lied:      Het leven op aarde is vreugde en rijkdom (Liedboek 880:4)

Verkondiging.

Orgelspel

Lied:      Ik danste die morgen toen de schepping begon (Liedboek 839: 1, 2 en 4)

Gebeden

Collectemoment

Slotlied:  Nu wij uiteengaan vragen wij God (Liedboek 423)

Wegzending en zegen met een gezongen ‘amen’