Orde van dienst zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Lemele
Zondag 26 november 2023
Welkom in de Ichthuskerk op Eeuwigheidszondag
Om te beginnen
Orgelspel, welkom en mededelingen
We zingen lied 283 – In de veelheid van geluiden
Dienst van het Woord
Gebed
Kindermoment, gevolgd door een lied voor de kinderen
Schriftlezingen: Psalm 31:1-6, Jesaja 49:14-16 en Lucas 23:44-46
Psalm 31:1-6
Zingen: Psalm 138 vers 4
Overdenking
Zingen: lied 913 vers 1 en 3 wat de toekomst brengen moge
Gedachtenis van de overledenen
Inleidende woorden
Gedicht
We gedenken:
Na het aansteken van de kaarsen steken we één kaars aan voor wie ieder van ons
persoonlijk gedenkt, daarna volgt een moment van stilte …
Zingen: Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde – Hanna Lam
Stil
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader
Inzameling van de gaven
Mededelingen, waarna allen zo mogelijk gaan staan
Zegen
Zingen: lied 416 zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn.
We verlaten de kerk.
Als het weer het toelaat is er koffie of thee (anders in de Schakel).
Medewerkers aan deze dienst:
Organist Henk Dubbink
Beamist Gerrit Grefelman
Ambtsdrager van dienst Gerrit Jan Hallink
Voorganger Leon Eigenhuis