Orde van dienst zondag 12 november 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 12 november 2023 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 8e zondag van de herfst

Schriftlezing: Matteüs 25:14-30

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer

(zittende viering)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Jannie Marsman

Lectrice en kindermoment: Margret Hallink

Koster: Gerrit Tempert

Team van bijstand: Gerard Kleinjan en Bert Stoeten

Beamist: Arnold Schottert

Organist: Nico Aalberts  

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 62: 1 en 5         Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed, woord van vergeving en de Tien Woorden als leefregel

Zingen: lied 886            Abba Vader (in het Nederlands en Engels)

Gebed

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Matteüs 25:14-30

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 339a         U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en prediking

Zingen: lied 981, alle verzen  Zolang er mensen zijn op aarde

Viering van de maaltijd van de Heer

met lied 403e als gesproken tafelgebed

Na de gemeenschap van brood en wijn:

Zingen: lied 381 vers 6             U wil ik danken, grote Levensvorst

Gebeden en gaven

Slotlied: lied 1014, alle verzen             Geef vrede door van hand tot hand

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c).

Orgelspel