Orde van dienst zondag 5 november 2023 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 5 november 2023 om 10.00 uur.

Kerkelijk jaar: 7e zondag van de herfst

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. J.G. Zomer uit Staphorst

Ambtsdrager van dienst en Kindermoment Elly Wouda

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Ria Schuurman

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Koster: Wim Grondman

Diaken: Ina Grondman

Kerkrentmeester: Harjan van de Linde

Team van bijstand: Wim Grondman en Henk Lammers

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Orde van dienst

Orgelspel (en voor-oefenen van het intochtslied)

Intochtslied: Lied 948  Als Gij er zijt, wees dan aanwezig

Moment stilte

Bemoediging:   

Groet:                

Lezen: lied 926 , zingen Lied 904: 3)

Verootmoediging/drempelgebed

Genadeverkondiging (naar de epistellezing Kol 1: 9)

Leefregel

We zingen: ELB 330: 1, 3 en 4 (melodie Ps 91) 

Gebed voor de opening van het Woord

Kindermoment met kinderlied 

Schriftlezingen:

Genesis 18: 16 – 23

Schriftlied Ps 43: 3 en 4   

Matt 25: 1 – 13

Lofzegging Lied 339c 

Prediking

We zingen:  Lied 838

Filmpje met het gezongen ONZE VADER in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader in het Nederlands (versie NBV21)

Inzameling van de gaven (doen we aan de uitgang)

Slotlied  919: 1 en 4

Zegen

Gezongen: Amen, amen, a-men.