Orde van dienst zondag 4 februari 2024 om 10.00 uur,

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 4 februari 2024 om 10.00 uur.

Kerkelijk jaar: 5e e zondag na Epifanie.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Lezing uit de bijbel door Bertha Manenschijn

en in het Oekraïens door Igor, Natali of Tetyana

Voorganger: ds. J.Muis uit Deventer

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst 

Zingen: Psalm 113: 1, 2 en aansluitend zingen we het Klein Gloria

Stil gebed..

Bemoediging:

Groet:

Verootmoediging Laten we bidden: 

Genadeverkondiging
We zingen lied 885 

Leefregel
Zingen: Lied 314: 1 en 3 “Here Jezus om Uw Woord ” 

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord 

Kindermoment

Schriftlezing Matth 4: 12 t/m 22 (uit NBV21)

We zingen lied 531: 1 en 3 “Jezus die langs het water liep”  

Overdenking

Zingen: Lied 167: 1 en 2 uit de bundel Opwekking (“Samen in de naam van Jezus”) 

We kijken en luisteren naar filmpje met het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21) 

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande: Psalm 146: 1 en 5
Zegen:

We zingen het “Amen” uit lied 415: 3 (Zegen ons Algoede).