Orde van dienst zondag 28 januari 2024 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 28 januari 2024 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag na Epifanie

Thema vd dienst: Geen Vreemdelingen, maar burgers van God.

Schriftlezing: NT: Efeziërs 2: 11-22.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arno Zandman

Lezing uit de bijbel door Judith Zwinselman

en in het Oekraïens door Igor, Natali of Tetyana

Voorganger: da. E.M.Hadnagy uit Ommen

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Psalm 2: Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch: 1, 3

Stil Gebed Bemoediging & Groet

Lied: 51 B: Create  a New Heart in Me

Kyriegebed

Lied 463 Licht in onze ogen (zonder aankondiging): 6,7,8.

KORTE INLEIDING OP WAT VERDER VOLGT IN DE DIENST

Kindermoment door Jenneke van Doesburg

Vertelling en kinderlied via de beamer

Gebed om de Heilige Geest

Lied: Wees stil voor het aangezicht van God: Hemelhoog 667: 1,2,3

Lezing NT: Efeziërs 2: 11-22 door Judith Zwinselman

Lied: Een vaste burcht is onze God: 1,2,4

Overdenking

Lied 939: Op U alleen; mijn licht mijn kracht: 1,2,3

Voorbeden

Collecte

Slotlied: Hemelhoog 410:m Zegen ons Heer

Wegzending en zegen