Orde van dienst zondag 25 februari 2024 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 25 februari 2024.

Kerkelijk jaar: 2e zondag in de Veertigdagentijd

De Schriftlezingen zijn Marcus 9:2-8 en 20-27.

Thema: Op bergen én in dalen, ja … (open je ogen)

In deze dienst nemen afscheid van twee aftredende ambtsdragers

en na de dienst is er koffiedrinken.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Organist: Lydia Volkerink

Beamist: Arnold Schottert

Lezingen door Henry Krijt en Natali

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst:

Om te beginnen

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 25 vers 2 en 4 – Heer, ik hef mijn hart en handen

Bemoediging en groet

Over deze dienst (met 2 afbeeldingen)

Zingen: lied 221 vers 1, 2 en 3 – Zo vriendelijke en veilig als het licht  

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment (met afbeeldingen) en het projectlied op de melodie van lied 539

1.

Veertig dagen duurt de reis

naar het feest van Pasen.

Ga de weg die God ons wijst,

Hij brengt mensen samen.

2.

Als je goed naar mensen kijkt

zie je iets bijzonders:

in een mens komt God dichtbij,

dat is echt een wonder!

Schriftlezingen:  Marcus 9:2-8 en 9:20-27 in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 339a – U komt de lof toe

Uitleg en prediking

Zingen: ‘Op bergen en in dalen’ , in een bewerking van Ria Borkent:

1.

Op bergen en in dalen

ja, overal is God!

 Waar wij ook lopen, dwalen,

of stilstaan, daar is God.

Waar mijn gedachten zweven

of stijgen, daar is God.

Omlaag en hoog verheven,

ja, overal is God.

2.

Zijn trouwe vaderogen

zien alles van dichtbij.

Wie steunt op zijn vermogen

die helpt en zegent Hij.

Hij hoort de jonge raven

bekleedt met gras het dal,

heeft voor elk schepsel gaven,

zorgt voor het groot heelal!

3.

Wat in het water wemelt,

wat op het droge leeft

of hoger aan de hemel

langs wijde luchten zweeft,

ja jij, Gods werk op aarde,

ontdek bij dag en nacht

zijn hand die jou bewaarde,

de goedheid van zijn macht!

Afscheid van de twee aftredende amtsdragers:

van de Erik Horsman als ouderling – kerkrentmeester

en van Ina Kleinjan als diaken

Bij het afscheid zingen we staande op de melodie van lied 972:

1

Gij doet ons reizen door de tijd,

verbonden in saamhorigheid,

in vreugde en verwondering,

in hoop en liefde onderling.

2

Heb dank, Heer, voor wat is gedaan

in liefde, door wie voor ons staan:

een taak, een dienst van offerand.

Wij geven ‘t U uit uwe hand!

Als de ambtsdragers weer zitten luisteren we naar

het nummer ‘Open je ogen‘ van BLØF

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Slotlied, staande: lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen, het driemaal gezongen Amen (= lied 431c) gevolgd door orgelspel