Orde van dienst zondag 11 februari 2024 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 1 februari 2024 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 6e zondag na Epifanie

De evangelielezing van deze zondag is

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. H. Nekeman

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Lezing uit de bijbel door Greet Scholten

en in het Oekraïens door Igor, Natali of Tetyana

Orde van dienst

Om te beginnen

Moge de vrede van God met u zijn.

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 145: 1, 5, 6

Bemoediging, groet en verootmoediging

Laten we bidden

Genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied …305

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord 

Kindermoment met kinderlied door Margret Hallink

Schriftlezingen: door Greet Scholten

1e Lezing: 2 Kon 5: 1-15b

Lied 524

2e Lezing: Marcus  1: 40-45

Lied 527

Verkondiging

orgelspel

Lied 834

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21)

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande:  lied 791

Zegen,