Kindermoment zondag 14 augustus 2022.

Maar als David op een dag muziek maakt, werpt Saul weer zijn speer naar hem. David duikt opzij en de speer dringt in de muur. Dat is de derde keer! Nu weet David dat hij moet vluchten.

Het verhaal gaat over de vlucht van David voor koning Saul. Saul die erg jaloers is op David.

Het wordt voor gelezen door Judah en Saar uit groep 4.

Orde van dienst zondag 7 augustus 2022 om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 7 augustus 2022 om 09.30 uur

Schriftlezingen: Jesaja 61:1,2a,10,11 en Lucas 13:35-40

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Gerrit Tempert

Team van Bijstand: Louw Manenschijn en Bert Stoeten

Beamist: Gerrit Grefelman

Lectrice: Greet Scholten

Kindermoment: Elly Wouda

Organist: Gerrit Dogger

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 33: 1 en 8        `Kom nu met zang en roer de snaren’

Stil gebed, bemoediging en groet

Verootmoediging, genadeverkondiging en leefregel

Zingen: Lied 217: 1, 4 en 5     ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

 Schriftlezingen:

Jesaja 61:1,2a,10,11 en Lucas 13:35-40

in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: lied 751 alle 5 verzen ‘De Heer verschijnt te middernacht’

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 23c alle 5 verzen   ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Gaven

Slotlied: lied 908 vers 1 en 2 ‘Ik heb U lief, o mijn beminde’,

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (= lied 431c). Orgelspel

Orde van dienst zondag 31 juli 2022 om 9.30 uur.

Liturgie voor de dienst op zondag 31-juli 2022 in de Prot. gem. te Lemele

Kerkelijk jaar:  7e zondag van de zomer

1e Schriftlezing: Prediker 2,1-11 NBV21 (Lector)

2e Schriftlezing: Luk.12 13-21 NBV21 (voorganger)

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk

Ambtdrager van dienst: Elly Wouda

Diaken: Ina Kleinjan

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Lectrice: Ria Schuurman

Team van Bijstand: Hendrik Grondman en Henk Lammers

Organist: Gerrit Dogger

Koster: Hendrik Grondman

Beamist: Henk Lammers

Kindermoment: Elly Wouda

Orde van dienst

Orgelspel

Afkondigingen

Wij gaan staan

Introïtus Ps.92:3 en 4

Persoonlijk gebed

Votum en groet 

Drempelgebed

Zingen: Lied 195 Klein Gloria

Wij gaan zitten

Kyriëgebed

Zingen: Lied 309:1 (Met als laatste regel: een wereld lang in gloria!) 

Kindermoment

Gebed

Eerste lezing: Prediker 2,1-11 NBV21 (Lector)

Zingen: Lied 720

Tweede lezing: Luk.12 13-21 NBV21 (voorganger)

Zingen: Lied 718

Verkondiging – Thema: Bezit of bezeten

Zingen: Lied 843

Gebed

Zingen: Lied 425

Zegen

Orde van dienst zondag 24 juli 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in onze kerk.

zondag 24 juli 2022

Kerkelijk jaar: 6e zondag van de zomer

1e Schriftlezing – Gen. 18 : 20 t/m 33  NBV                                                                2e Schriftlezing – Lucas 11 : 1 t/m 13  NBV

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds.T.Dankers uit Dalfsen

Ambtsdrager van dienst: Arjan Stirtjan

Kerkrentmeester: Arjan Stirtjan

Diaken: Ina Grondman

Koster: Hendrik Grondman

Team van Bijstand: Bert Stoeten en Louw Manenschijn

Beamist: Arnold Zandman

Kindernevendienst: Jenneke van Doesburg

Lectrice: Bertha Manenschijn

Organist: Henk Dubbink

Orde van dienst Orgelspel                                                                                                                          Welkom en mededelingen

Bemoediging en groet

Verootmoediging Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen: Lied 215 : 2, 6 en 7                                     Gebed bij de opening van de Schriften                                                             Kindermoment    

1e Schriftlezing: Gen. 18 : 20 t/m 33 Zingen: Psalm 142 : 1 en 4   

2e Schriftlezing: Lucas 11 : 1 t/m 13 Zingen: Lied 364 : 1, 4 en 6 Verkondiging                                                                                                        Orgelspel    Zingen: Lied 869 : 4, 6 en 7

Oekraïens Onze Vader Gebeden

Collectemoment

Slotlied: Lied 704

Zegen                                                                                                                               Orgelspel                                                                                                 

Orde van dienst zondag 17 juli 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele
Welkom in onze kerk.
zondag 17juli 2022
Kerkelijk jaar: 5e zondag van de zomer
1e Schriftlezing –O.T.: Exodus 15, 22-27 [NBV] 2e Schriftlezing – N.T.: Johannes 7, 37-39 [NBV]


Medewerkers aan de dienst:
Voorganger: Ds.T.Nieuwenhuis uit Den Ham
Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst
Kerkrentmeester: Erik Horsman
Diaken: Ina Grondman
Koster: Jan Bennink
Team van Bijstand: Dick Roddenhof en Hendrik Grondman
Beamist: Erik Bakhuis
Kindernevendienst: Elly Wouda
Lectrice: Ria Schuurman
Organist: Gerrit Dogger

Orde van dienst


Orgelspel Welkom en mededelingen door ambtsdrager van die

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 3

Bemoediging en Groet Verootmoediging – Genadeverkondiging – Leefregel

Glorialied: Psalm 68: 7

Gebed om verlichting door de Geest Kindermoment

Schriftlezing O.T.: Exodus 15, 22-27 [NBV] Zingen: Lied 653: 3 en 7

Schriftlezing N.T.: Johannes 7, 37-39 [NBV] Zingen: Lied 659

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 655 Filmpje met gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Dienst der gebeden

Collecten Slotlied:

Lied 1010

Zegen

Orgelspel

Orde van dienst zondag 10 juli 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in onze kerk.

Moge de vrede van God met u zijn.

zondag 10 juli 2022

Kerkelijk jaar: 4e zondag van de zomer

Schriftlezing: 1e Schriftlezing – 1 Corinthiërs 13 uit de NBV

2e Schriftlezing – Lucas 10:23-37 uit de NBV

Thema: “Wat is het belangrijkste gebod?”

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: dhr. J.Smit uit Dedemsvaart

Ambtsdrager van dienst: Erik Horsman

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Team van Bijstand: Erik Kleinlugtebeld en Bert Stoeten

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindernevendienst: Jenneke van Doesburg

Lectrice: Margret Hallink

Organist: Nico Aalberts

Orde van dienst

Orgelspel en welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen – Psalm 84:1 en 3 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,…’

Bemoediging en groet

Verootmoediging, Genadeverkondiging en Leefregel

Zingen–Lied 320:1 t/m 4 “”Wie oren om te horen heeft

Gebed bij de opening van Het Woord

Kindermoment

1e Schriftlezing – 1 Corinthiërs 13 uit de NBV

Zingen: Lied 791:1,2,3,4 “Liefde eenmaal uitgesproken”

2e Schriftlezing – Lucas 10:23-37 uit de NBV

Zingen – Lied 315:1,2 en 3 “Heb dank, o Gods van alle leven” 

Overdenking – Thema: “Wat is het belangrijkste gebod?”

Orgelspel

Zingen–Lied 837: 1 t/m 4 “Iedereen zoekt U, jong of oud”

Dienst van de gebeden, dit wordt voorafgegaan door het Onze Vader in het Oekraïens.

Inzameling van de gaven

Zingen – Lied 425 “Vervuld van Uw zegen”

Zegenbede

Orgelspel

Orde van dienst zondag 3 juli 2022

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 3 juli 2022 om 09.30 uur

Schriftlezingen: Exodus 19:3-6 en Deuteronomium 32:11 en 12

Thema: Vlieg er eens uit

In deze dienst nemen

David Hallink, Merrin Marsman en Mayden Linckens

afscheid van de kindernevendienst

en maken ze de overstap naar het jeugdwerk

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Wim Grondman

Beamist: Arnold Schottert

Lector: Henry Krijt

Medewerkers namens de kindernevendienst:

Marloes, Maud, Heleen, Monique, Hetty en Daniëlle  

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

–           Voor de dienst kijken we naar foto ’s van de overstappers

–           Welkom en mededelingen

–           Zingen: Lied 868 vers 1 en 2 

–           Bemoediging en groet

–           ‘Vlieg er eens uit’, over het thema van de dienst

–           David Hallink, Merrin Marsman en Mayden Linckens stellen zich voor.

–           Luisteren naar ‘Wat is jouw droom gezongen door Make some noise

–           Gebed

–           SchriftlezingExodus 19:3-6 en Deuteronomium 32:11 en 12,

–           Korte overdenking over ‘Vlieg er eens uit’

–           Zingen:  lied 226

–           Voor David, door zijn moeder Marlon, gevolgd door het zegenlied ‘Zegen hem Algoede’

–           Voor Merrin, door haar moeder Marlies, gevolgd door het zegenlied ‘Zegen haar Algoede’

–           Voor Mayden, door haar moeder Rinske, gevolgd door het zegenlied ‘Zegen haat Algoede’

–           We luisteren naar het lied ‘Je mag er zijn’

–           Afscheid          door Marloes

–           Overstap         door Elly

–           Luisteren naar ‘Samen kunnen we de wereld aan’ door Make some noise

–           Gebeden

–           Oekraïens Onze vader

–           Gaven (orgelspel) 

–           Slotlied: lied 416 vers 1, 2 en 4 Ga met God en  Hij zal met je zijn

–           Zegen het driemaal gezongen Amen

–           Orgelspel

OPROEP KINDERNEVENDIENST

Vind je het leuk om dingen te organiseren, heb je affiniteit met kinderen, maar wil je niet ergens “aan vast” zitten? Dan zijn we opzoek naar jou!

Het vaste team van de kindernevendienst leiding wordt steeds kleiner. Om toch activiteiten te kunnen blijven aanbieden zijn we opzoek naar mensen die 1 of 2 keer per jaar op projectbasis willen helpen bij het organiseren van activiteiten.

Activiteiten die wij zoal organiseren zijn het kinderkerstfeest, zingen bij ouderen, adventsviering, een leuke activiteit met Palmpasen en Pasen en de bergdag.

Wil je ons helpen of meer informatie stuur dan een berichtje of bel naar Marloes Martens 0623873510

Of loop binnen op maandag 4 juli om 20.00 uur bij de Schakel.

We organiseren dan een avond om de activiteiten voor het nieuwe seizoen uit te leggen.

Hopelijk zien we je dan!