Orde van dienst zondag 1 oktober 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 1 oktober 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 2e zondag van de herfst en Israëlzondag

In deze dienst wordt Everlien Immink

in het ambt van diaken bevestigd

Schriftlezingen: Numeri 15:37-41 en Matteüs 9:18-26

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Michiel Huisman

Diaken: Jannie Marsman

Koster: Jan Dijk

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Lector: Michiel Huisman

Schriftlezing in Oekraïens: door Igor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Dick Roddenhof en Henk Lammers

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Lied 868: 1 en 5 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Belofte en groet

Het gedenken van overleden gemeenteleden

Zingen: lied 512: 1, 2, 6 en 7 – O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Gebed

Lied 885: 1 + refrein, 2 + refrein – Groot is uw trouw, o Heer

 Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen: Numeri 15:37-41 en Matteüs 9:18-26

Zingen uit J. de Heer lied 150: 1 en 3 – Welk een vriend is onze Jezus

Uitleg en prediking

Zingen: het lied ‘Ik zal er zijn’

Bevestiging van Everlien Immink in het ambt van diaken

Zingen: Lied 363  ‘Dat ’s HEREN zegen op u daal’

We luisteren naar ‘Gebed om zegen’ van SELA

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Zingen: Psalm 87

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel

Orde van dienst zondag 24 september 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 24 september 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  1e zondag van de herfst

Schriftlezing: 1 Koningen 3: 5, 7 – 12

                            Romeinen 8: 22 – 28

                             Mattheus 13, 44 – 52

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: ds. A. Terlouw uit Donrijp

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Diaken: Ina Kleinjan

Kerkrentmeester: Michiel Huisman

Lectrice: Margret Hallink

Kindermoment: Elly Wouda

Team van Bijstand: Bert Stoeten en Hendrik Grondman

Koster: Jan Bennink

Organist: Henk Dubbink

Beamist Arno Zandman

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Natali of Tetyana

Orde van dienst

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

Moment van stilte ter voorbereiding op de dienst

Intochtslied: Lied 213: 1 en 2

Bemoediging

Groet

Psalm van de zondag: Psalm 139: 1 en 2

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel

Zingen Glorialied : Lied 304

Gebed om Gods Geest

Kindermoment

Schriftlezing: 1 Koningen 3:5,7 – 12 (lectrice)

Zingen: Psalm 119:13

Schriftlezing: Romeinen 8: 22-28 (lectrice)

Zingen : lied 686: 1 en 3

Evangelielezing : Mattheus 13, 44 – 52 ( door voorganger)

Lofprijzing: Lied. 339a

Overdenking, gevolgd door stilte en muziek

Zingen: Lied 241 : 1, 2 en 3

Gebeden         

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 316: 1, 3 en 4

Zegen

Orde van dienst zondag 10 september 2023 om 9.30 Startdienst

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 10 september 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  12e zondag van de zomer

Thema: Wat raakt jou?

Schriftlezing: Matteüs 9:20-22

m.m.v. muziek- en zanggroep String N’ Voices uit Kampen

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Diaken: Jan Hendriks

Kerkrentmeester: Klaas brouwer

Lector: Henry Krijt

Kindermoment: Elly Wouda

Toelichting schildering: Riëtte Gort

Team van Bijstand: Hendrik Grondman en Louw Manenschijn

Koster: Hendrik Grondman

Beamist Erik Bakhuis

Liturgische schikking: Ineke Linthorst en Ria Schuurman

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Natali of Tetyana

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Welkom en mededelingen door de ambtsdrager van dienst

Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

Bemoediging, groet, gebed en woord van vergeving

Zingen: Ken je mij? – Trijntje Oosterhuis

Inleiding op startdienst en thema

Gebed

Lezen: Matteüs 9 vers 20-22 in het Nederlands en Oekraïens

Zingen: Love Shine a Light  – Katrina and the Waves

Het bijbelverhaal verteld

Zingen: Kinderlied (zoeken we zelf)

Toelichting op de schildering boven kansel

Zingen: Omarm me – BLØF

Intermezzo. Naar de Schakel om deel te nemen aan een van de 4 doe-activiteiten

Terug in de kerkzaal:

Zingen: Here comes the sun – Georg Harrison

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Tijdens de collecte zingen we

‘Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder’ van Ramses Shaffy

Zingen, staande lied 216 uit Liedboek ‘Dit is een morgen as ooit de eerste’ (= ‘Morning is broken’)

Zegen

Koffiedrinken in de Schakel

Orde van dienst zondag 3 september 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 3 september 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  11e zondag van de zomer

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: da. E.M.Hadnagy uit Sintjohannesga

Ambtsdrager van dienst Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Harjan van de Linde

Diaken: Jannie Marsman

Koster: Gerrit Tempert

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Ria Schuurman

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Gerard Kleinjan en Bert Stoeten

Thema: Jezus stapt in je boot

Orde van dienst

Om te beginnen

Welkom en afkondigingen

Intochtslied : Psalm 121: Ik sla mijn ogen op en zie: 1,2.

Stil gebed/ Votum en Groet 

Lied: 911: Rots waaruit het leven welt: 1,2,3,4. 

Kyriegebed

Lied 305: Alle eer en alle glorie

Kindermoment+ Kinderlied

Wetslezing: Marcus 12: 28-34

413 Grote God, wij loven u: 1,2.

Gebed om de Heilige Geest

Lied 675 Geest van hierboven: 1,2.

Schriftlezing: Lucas 5: 1-11

Welk een vriend is onze Jezus

Verkondiging

Lied 531: Jezus die langs het water liep: 1,2,3.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Lied: 415 Zegen ons algoede: 1,2.

Zegen  beantwoord met lied 415 vers 3.

Orde van dienst zondag 27 augustus 2023 om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 27 augustus 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  10e zondag van de zomer

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Michiel Huisman

Diaken: Ina Grondman

Koster: Hendrik Grondman

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arnold Schottert

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Margret Hallink

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Louw Manenschijn en Wim Grondman

Voorganger: ds. P van Veen

Orde van dienst

Om te beginnen

• Afkondigingen

• Wij gaan staan

• Introïtus Ps.139: 8 en 10

• Persoonlijk gebed

• Votum en groet

• Drempelgebed

• Zingen: Lied 195 Klein Gloria

• Wij gaan weer zitten

• Verootmoediging

• Genadeverkondiging

• Zingen: Lied 652 Zing jubilate voor de Heer,

Kindermoment

• Gebed

• Eerste lezing: Jes.51:1-6 NBV21

• Zingen: Lied 803 – Uit Oer is hij getogen

• Tweede lezing: Matth.16:21-25 NBV21

• Zingen: Lied 835 – Jezus, ga ons voor

• Verkondiging – Thema: Wat doen wij?

• Zingen: Lied 841 – Wat zijn de goede vruchten

• Gebed

• Zingen: Lied 843 – Wat te kiezen, leven, dood

• Zegen

Orde van dienst zondag 20 augustus 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 20 augustus 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  9e zondag van de zomer

Schriftlezingen: Jesaja 56:1-8 en Matteüs 15:21-28

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diaken: Jannie Marsman

Koster: Erik Kleinlugtebeld

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Ria Schuurman

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Dick Roddenhof en Erik Kleinlugtebeld

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel, welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 99: 1, 2, 3 en 4 – God is koning, Hij sticht zijn heerschappij.

Belofte en groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 985: 1, 2 en 3 – Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

Gebed

Kindermoment met kinderlied

1e Schriftlezing: Jesaja 56:1-8

Zingen: Psalm 67: 1 en 2 – God zij ons gunstig en genadig.

2e Schriftlezing: Matteüs 15:21-28

Zingen: Lied 339a – U komt de lof toe, U het gezang

Uitleg en prediking

Zingen: lied 665: 1, 2, 3, 4 en 5 – Om Christus’ wil zijn wij verblijd.

 Het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 969: 1, 2, 3 en 4 – In Christus is noch west noch oost

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel

Orde van dienst zondag 13 augustus 2023 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 13 augustus 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  8e zondag van de zomer

Schriftlezingen: Jona 1:1-16

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst Elly Wouda

Diaken: Jan Hendriks

Koster: Hendrik Grondman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Gerrit Grefelman

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Bertha Manenschijn

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Louw Manenschijn en Hendrik Grondman

Voorganger: da. M. Dangremond uit Rijssen

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel, welkom en mededelingen

Aanvangs- of intochtslied – lied 221:1,2,3
Stil gebed) votum en groet
Gebed van verootmoediging, gevolgd door genadeverkondiging en leefregel

Lied 139: heer die mij ziet zoals ik ben – 1, 3, 4, 8

Korte inleiding op wat verder volgt in de dienst

Kindermoment met kinderlied
Gebed bij de opening van de heilige schrift

Schriftlezing(en) Jona 1:1-16
Lied 852: u komt mij, lieve god – 1, 2, 3, 4

Verkondiging

Lied 940: verberg mij nu – 1, 2

Gebeden
dankgebed / voorbeden/ stil gebed / onze vader

Collectemoment

Slotlied 29: gij die hoog verheven zijt – 2,6
Wegzending en zegen
Amen

Orgelspel

Orde van dienst zondag 6 augustus 2023 om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 6 augustus 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  7e zondag van de zomer

Schriftlezingen: Matteüs 14:13-21 en 15:29-39

Thema: Brood-nodig

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Ina Kleinjan

Koster: Jan Dijk

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Arno Zandman

Kindermoment: Elly Wouda

Lectrice: Greet Scholten

Schriftlezing in Oekraïens: door Ihor, Natali of Tetyana

Team van bijstand: Erik Immink en Bert Stoeten

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel, welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 68: 7- God zij geprezen met ontzag

Belofte en groet, gebed, woord van vergeving en leefregel

Zingen: Lied 836: 1 en 2 – O Heer die onze Vader zijt

Dienst van het Woord

Gebed

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen: Matteüs 14:13 t/m 21 en 15:29 t/m 39

Zingen: Lied 653: 1, 2 en 7 – U kennen, uit en tot U leven

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 687: 1, 2 en 3 – Wij leven van de wind

Het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV 2021)

Inzameling van de gaven

Heenzending en zegen

Zingen: Lied 1 uit de bundel ‘Het liefste lied van overzee’ – Aan U, vader alle glorie

op de melodie van lied 103c – Loof de Koning, heel mijn wezen

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen ( = lied 431c)

Orgelspel

Orde van dienst zondag 30 juli 2023 om 9.30 uur

Orde van dienst voor zondag 30 juli 2023

6e zondag van de zomer – liturgische kleur: groen

Ichthuskerk, Lemelerweg 74 te Lemele

Welkom in onze kerk.

Moge de vrede van God met u zijn.

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst

Zingen: Lied 217: 1,2,3,4 ‘De dag gaat open voor het Woord des Heren”

Bemoediging

Groet

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Leefregel:

Zingen: Lied 837: 4 “Koning, uw rijk is zo nabij”

Gebed aan het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment met kinderlied

Schriftlezing: 1 Koningen 3: 5-12

Zingen: Lied 850 (1,2,3,4,5) ‘Geen taal bij machte U te meten’

Schriftlezing: Matteüs 13: 44-52

Zingen: Lied 119a: 1 en 4 ‘Uw woord omvat mijn leven’

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 982 (1,2,3) ‘In de bloembol is de krokus’

Filmpje met een gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de NBV21)

Inzameling van de gaven

Slotlied, staande: Lied 905: 1 en 4 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’

Zegen.

Orgelspel

Orde van dienst zondag 23 juli 2023 om 9.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele op zondag 16 juli 2023 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar:  5e zondag van de zomer.

Schriftlezing: Psalm 8

           Filipenzen 2:1-11

Medewerkers aan deze dienst:

Voorganger Patricia Bakker- Boot uit Deventer

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Diaken Ina Grondman

Kerkrentmeester Erik Horsman

Lectrice Bertha Manenschijn

Schriftlezing in het Oekraïens

Team van Bijstand Gerard Kleinjan en Henk Lammers

Koster Gerrit Dankelman Organist Lydia Volkerink 

Beamist Henk Lammers

Orde van Dienst

ORGELSPEL

BINNENKOMST VOORGANGER, AMBTSDRAGER EN LECTOR/LECTRICE

WELKOMSTWOORD

AANVANGS- of INTOCHTSLIED

Lied: 275 Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig

(STIL GEBED) VOTUM EN GROET

Bericht van overlijden

GEBED VAN ONTFERMING, GEVOLGD DOOR EEN LIED

Lied:  981 – zolang er mensen zijn op aarde, vers 1,4,5

KORTE INLEIDING OP WAT VERDER VOLGT IN DE DIENST

KINDERMOMENT

Vertelling en kinderlied via de beamer

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE HEILIGE SCHRIFT

SCHRIFTLEZINGEN

Psalm 8

Filipenzen 2:1-11

LIED: 154b 1,6,7,8

VERKONDIGING

ORGELSPEL

GEBEDEN

Gebeden afsluiten met het zingen van “onze vader”

COLLECTEMOMENT

SLOTLIED

Opw 70:  Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam

WEGZENDING en ZEGEN

Afsluiten met een gezongen ‘Amen’

ORGELSPEL