Kindermoment zondag 16 mei 2021

Check je mobiel! Appjes, Tiktok en Insta-hashtags,  ben je wat ouder, zit je nog op Facebook,

misschien ook nog de mail…… Supersnel krijg je nieuws binnen en verstuur je zelf weer filmpjes,

foto’s en nieuwtjes.

Dat ging vroeger niet zo snel, al brandde het nieuws je op de lippen.

Orde van dienst zondag 16 mei 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 16 mei 2021 om 9.30 uur.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. Hans Schipper uit Dalfsen

Ambtsdrager van dienst: Jenneke van Doesburg

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Gerrit Grefelman

Koster: Wim  Grondman

Lector : Henk Pouw

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef.

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Intochtlied lied 280: ‘De vreugde voert ons naar dit huis  

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoediging

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 17: 9-23(NBV)     

Orgelspel

VERKONDIGING

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden

Dankgebed / voorbeden/ stil gebed / Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: lied 657: 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’

Wegzending

Zegen

Orgelspel

Orde van dienst donderdag 13 mei 2021 Hemelvaart

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

in een gezamenlijke dienst

van de Protestantse Gemeente Lemelerveld

en de Protestantse Gemeente Lemele

op donderdag 13 mei 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: Veertigste dag na Pasen – Hemelvaart

Schriftlezingen: Lucas 24:50-53 en Handelingen 1:1-11

Thema: Wat staan jullie naar de hemel te kijken?

(Handelingen 1 vers 11a)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Koster: Hendrik Grondman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice: Ineke Linthorst

Bloemschikking: Ineke Linthorst en Elly Wouda

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 47 vers 2 ‘God stijgt blinkend schoon met gejuich ten troon’

Belofte, groet en gebed

Liturgische schikking

Lied 229 vers 1 en 5 Liedboek voor de Kerken (1973):

‘De dag van onze Vorst brak aan’

Kindermoment (met foto ’s van de lammergier op de Archemerberg)

Schriftlezingen: Lucas 24:50-53 en Handelingen 1:1-11

Lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV21)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 140 uit De Evangelische Liedbundel:

‘Kroon Hem met gouden kroon’

Zegen Orgelspel

Kindermoment zondag 9 mei 2021

Petrus in ere hersteld

Petrus is zo blij dat Jezus is opgestaan. Maar Petrus vindt het ook moeilijk om

Jezus te ontmoeten. Want Petrus schaamt zich; hij is niet de vriend geweest

voor Jezus die hij gehoopt had te zijn. Toen het spannend werd is Petrus weg

gelopen en heeft Jezus in de steek gelaten. Hij heeft zelfs 3x gezegd dat hij geen

vriend van Jezus was.

Vind jij het soms ook zo moeilijk om Sorry te zeggen? Zal Petrus tegen Jezus

zeggen dat het hem spijt; Zal Petrus ‘Sorry’ durven zeggen?

Dat horen jullie zondag in het Kindermoment.

Orde van dienst zondag 9 mei 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 9 mei 2021 om 09.30 uur.

Kerkelijk jaar: 6e zondag van Pasen – Liturgische kleur: wit

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ger Zijl uit Nijverdal

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Henk Lammers

Koster: Hendrik Grondman

Lectrice: Bertha Manenschijn

Kindermoment: Elly Wouda

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Intochtlied Ps. 118 (29 okt. 2018)

Stil gebed

Votum en groet

Verootmoediging

Kindermoment

Gebed bij de opening van de schriften

Lied: Heer, wijs mij uw weg (15 mei 2018)

Schriftlezing OT (lectric) Ex. 14: 9 t/m 20

Lied: Mijn hulp is van U Heer (8 jun. 2016)

Schriftlezing NT (voorganger): Rom. 8: 31 t/m 39

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Terugblik dodenherdenking 4 mei 2021 die plaatsvond op de Bijzondere begraafplaats aan het Zandeinde hier in Lemele.

Collectemoment

Slotlied: Omdat Hij leeft (15 mei 2018)

Zegen

Orde van dienst zondag 2 mei 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 2 mei 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 5e zondag van Pasen – Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen:

Psalm 82 en Johannes 15, vers 1 t/m 8

Leidend bijbelvers: Johannes 15 vers 4a:

Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie.

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arno Zandman

Koster: Gerrit Dankelman

Lectrice: Margret Hallink

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 98 vers 1

Belofte en groet

Gebed om ontferming

Lofprijzing: lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’

Kindermoment en kinderlied

Psalm 82 en lied 338b Halleluja

Johannes 15 vers 1 t/m 8 en lied 339a U komt de lof toe

Uitleg en prediking

Orgelspel, naar de melodie van

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV21)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: Zing volop Gods lof

Zegen

Kindermoment zondag 2 mei 2021

Picknick aan het strand

Ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga weer vissen, zuchtte Petrus. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze wilden de draad weer oppikken van het oude leven. Jezus was er niet meer bij, wat moeten ze nu? Ze gaan vissen op hun oude stekkie, het meer van Tiberias.

Kindermoment zondag 25 april 2021

Écht waar!

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is……. Ja,kijk maar eens rond.. Zie jij ook iets wat blauw is?  Zien we hetzelfde? Als ik zeg dat het een blauw chocolade eitje is, geloof je me dan of moet ik het je eerst laten zien?  Best lastig toch, een spelletje doen waarbij je niet weet of iemand wel of niet vals speelt, omdat je het niet kan zien.  Een ding is zeker: wat de één niet heeft gezien, heeft een ander soms wel gezien. Geloof je elkaar en vertrouw je elkaar? Geloven zonder te zien daar gaat het verhaal van vandaag over.

De discipelen vertellen enthousiast aan Thomas dat ze op de Paasdag Jezus hebben gezien. Ze waren verdrietig, maar nu niet meer. Jezus is opgestaan en leeft. En Hij kwam bij hen op bezoek. Thomas vindt hun woorden niet genoeg. Hij wil Jezus met eigen ogen zien. Thomas twijfelt en kan het niet geloven.

Kijken jullie en luisteren jullie zondag mee naar het verhaal over Ongelovige Thomas?

Orde van dienst zondag 25 april 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 25 april 2021 om 9.30 uur.

4e zondag van Pasen

Kleur wit.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger ds. T.W.D. Prins-van den Bosch uit Daarle

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Organist: Henk Dubbink

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice Henk Pouw

Koster: Gerrit Tempert

Kerkrentmeester Arjan Stirtjan

Kindermoment: Kindernevendienst

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Thema:                DURFALs Daniël te zijn

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied: Psalm 23c

Stil gebed, Votum en Groet

Gebed om vergeving

Lied 637

Leefregel

Kindermoment

Gebed bij de opening van de heilige schrift

Schriftlezing: Daniël 6:1-12 en 19-25 en Mattheüs 27:62 doorlezen t/m 28:4

Orgelspel

 Preek: Durf als Daniel te zijn

Orgelspel

Lied: keuze van de kerkganger

Gebeden  (met Onze Vader uit NBV)

Collectemoment

Lied 315:1 en 2

Zegen

Orgelspel

Orde van dienst zondag 18 april 2021.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 18 april 2021 om 9.30 uur.

3e zondag van Pasen

Kleur wit.

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger Prop. Rene Coster uit Witharen

Ambtsdrager van dienst: Ineke Linthorst

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Erik Bakhuis

Lectrice Tiny Jansen

Koster: Jan Dijk

Kerkrentmeester Harjan van de Linde

Kindermoment: Margret Hallink

Keuze van de kerkganger: Lisa Neef en Jenneke van Doesburg

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: LB 283 ‘In de veelheid van geluiden’

Belofte en groet

(Bericht van overlijden)

Gebed

Inleiding op de dienst

Kindermoment

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezing: Micha 4:1-8

Orgelspel

Verkondiging

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: LB 415 ‘Zegen ons Algoede’

Zegen