Protestantse Gemeente Lemele

Kerkblad “Onderweg”

Het kerkblad “Onderweg” wordt uitgegeven door de Protestantse Gemeenten Lemele en Lemelerveld. De redactie zorgt per twee weken (met uitzondering van enkele vakantieweken) voor de vervaardiging van het kerkblad. Hun e-mail adres is: redactie@ichthuskerk-lemele.nl

In het schema rooster rooster Onderweg 2023 kunt u zien wanneer er een blad uitkomt en voor wanneer de kopij voor een uitgave binnen moet zijn. Plaatsing van een bijdrage vindt plaats na goedkeuring door de redactie. Abonnementen/administratie In principe wordt er voor het krijgen van het kerkblad een vast bedrag per jaar gevraagd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Scholten. E-mail adres: abonnementen@ichthuskerk-lemele.nl