Bijzondere Begraafplaats Lemele

Bezoekadres begraafplaats: Zandeinde 1, Lemele

Bankrekeningnummer NL73RABO 0348 9620 61 t.n.v. Hervormde Stichting begraafplaats Lemele, KvK-nummer: 41025286

Bereikbaar via:

Bestuur 2021:

  • Henk Zwinselman: voorzitter – penningmeester
  • Wim Grondman  secretaris – coördinator
  • Harjan van der Linde – kerkrentmeester- website
  • Klaas Brouwer – kerkrentmeester
  • Erik Horsman – kerkrentmeester
  • Michiel Huisman – kerkrentmeester

Ontstaan, geschiedenis en hoe gaan we om met de doden vertelt in de Vesper voor Goede Vrijdag

Renovatie oude begraafplaats

Om het onderhoud te vereenvoudigen willen we graag een klein gedeelte van deze  begraafplaats renoveren. Het betreft de twee vakken die het meest links liggen als je de begraafplaats opkomt. Er is van 1951 t/m 1971 begraven en daarna zijn alleen nog bijzettingen uitgevoerd of er is begraven in voortijdig aangekochte graven wat toen nog mogelijk was. Vanaf 1971 werd er begraven op de nieuwe begraafplaats.

Historie toch behouden

De begraafplaats bestaat sinds 1869 en er is nog nooit één graf geruimd en op deze oude begraafplaats zijn ruim 2000 mensen begraven.

Het vak links en rechts van het hoofdpad naast ’t Baarhuussie, zijn de ‘oudste’ vakken waar men in 1869 is begonnen met het begraven. Op het linker vak rust eeuwigdurend grafrecht. Hier is ook een grafkelder en zijn liggende grafzerken met teksten uit die tijd te zien.

Van de beide vakken links en rechts als je de begraafplaats opkomt, is links het ‘kindergedeelte’ en het rechtse vak is na 1900 in gebruik genomen. Deze vier vakken langs het hoofdpad laten we zoals ze nu zijn.

Te renoveren gedeelte

Op de twee meeste linkse vakken, is bijna de helft van de graven voorzien van een liggende grafzerk (voor het grafmonument). Deze bestaan meestal uit betonnen balkjes met daartussen grind, tegeltjes of andere stenen. Sommige graven hebben ook zerken die bestaan uit hetzelfde materiaal als het grafmonument.

Ons doel is om liggende grafzerken (zonder tekst!!!!) te verwijderen tot aan het grafmonument.

We gaan dus geen staande grafmonumenten met tekst verwijderen of graven ruimen!

Reden:

Deze graven vragen veel extra inspanning van de vrijwilligers die in de zomer wekelijks het gras moeten maaien. Rondom én tussen de liggende zerken moet dat gras altijd apart met een grasstrimmer worden gemaaid en tussen die graven met een speciale kleine grasmaaier. In de grindbakken en tussen de stenen woekert het onkruid verder…

Planning

Tweede helft februari 2022 beginnen wij met het verwijderen van de liggende zerken en in maart werken we alles af. Als u akkoord bent hoeft u verder niets te doen en er zijn geen kosten aan verbonden. Het vrijwilligersteam verwijderd dan de liggende zerk, zorgt ervoor dat het monument mooi recht staat, egaliseert de grond en zorgt voor het inzaaien van het gras.

Als we nu geen actie ondernemen houden we deze situatie tot in lengte van jaren en dan kunnen we de families misschien niet meer achterhalen om nog iets te overleggen.

Voor diegene die alsnog graag bloemen of klein blijvende planten wil plaatsen voor het grafmonument blijft die mogelijkheid bestaan – net zoals op de nieuwe begraafplaats.

Met deze kleine renovatie willen we vooral het onderhoud gemakkelijker en prettiger maken voor de vrijwilligers, de graven in ere laten en de begraafplaats er mooier en verzorgder uit laten zien.

Contact

Heeft u een nabestaande die begraven ligt in het betreffende gedeelte en u wilt graag overleg over het al dan niet verwijderen van de liggende zerk mail dan naar begraafplaatslemele@gmail.com of neem contact op met Wim Grondman 06-55082827 of met Henk Zwinselman 06-618050352

Renovatie begraafplaats klaar! Bijdrage bevolking.

Op 9 september 2020 is het vrijwilligersteam gestart met de renovatie van de begraafplaats. Het verwijderen van de ‘stekelbossen’ tussen de grafmonumenten was de eerste actie. Wat is er sindsdien veel veranderd! Het was een ‘megaklus’. Maar met een zeer enthousiaste groep van 16 actieve vrijwilligers die verschillende specialiteiten hadden (kraanmachinist, schilder, lassers, tuinliefhebbers, stratenmakers, timmerman, planners tot ‘alles aanpakkers’ met praktisch inzicht) was het mogelijk deze klus te klaren. Omdat iedereen er een steeds beter gevoel bij kreeg ging het eigenlijk als vanzelf.


De reorganisatie uit de startblokken in sept 2020

We hebben zelfs de ‘oude begraafplaats’ gerenoveerd wat in eerste instantie niet de bedoeling was. Samen hebben we er ook veel plezier aan beleeft en vele complimenten in ontvangst mogen nemen. Een zeer bijzondere samenwerking was er met Loonbedrijf Fokkert die belangeloos een minikraan en rijplaten ter beschikking stelde. Maar er ook voor gezorgd heeft dat een transformatorhuisje wat ze voor Enexis moesten afvoeren, gratis geplaatst werd op de toekomstige begraafplaats. Deze staat boven op de gemaakte waterbron en heet nu ‘t Bronhuussie’.

Heel veel bezoekers spraken hun bewondering uit dat het zo mooi geworden is. Eigenlijk zag het er ‘ook niet meer uit’ maar ja hoe pak je dat aan? Fijn dat het nu ook toekomstbestendig is gemaakt door de goede watervoorziening, anders was over een aantal jaren weer een groot gedeelte van de beplanting en het gras verdwenen. Ook de nieuwe Urnentuin (nabij het Columbarium) vinden ze een mooie aanwinst omdat er nu meer mogelijkheden zijn.

Naast de veranderingen op de nieuwe begraafplaats zijn:

  • De meeste grafmonumenten op de oude begraafplaats rechtgezet en de grintbakken ervoor schoongemaakt. Ook daar is compost gestrooid en nieuw gras ingezaaid en een watertappunt gemaakt. En alles is opnieuw geschilderd op de beide begraafplaatsen.
  • Reglement: het bestaande Reglement is aangepast aan huidige tijd. Daardoor zijn er nu meer verschillende mogelijkheden voor begraven/as bezorging. Ook belangrijk is dat er nu duidelijkheid is over de periode waarover grafonderhoud moet worden betaald. Na een begrafenis betaald u voor de periode van 40 jaar. En daarna komt er geen vervolgrekening meer!  Ook is vastgelegd dat er geen enkel graf geruimd wordt zolang er voldoende ruimte is om te kunnen begraven.
  • Website: via de website van de Ichthuskerk-Lemele of Plaatselijk Belang Lemele, kunt u allerlei informatie inzien: Het contactadres, Reglement, Tarieven, mogelijkheden begraven/as bezorgen, foto’s / filmpjes van de renovatie.
  • Voorlichtingsavond: Als Coronaregels ons niet beperken organiseren we op de eerste of tweede woensdagavond in oktober een avond in ‘De Schakel’ waarbij we terugblikken op de renovatie en al uw vragen rondom het begraven in Lemele graag willen beantwoorden.

Financiële bijdrage: Voor deze renovatie hebben we een groot deel van ons spaargeld aangesproken maar we wilden het deze keer in één keer goed doen. En dat is gelukt volgens de vele reacties: Fijn dat dit in Lemele op deze manier kan! Wat zijn hier veel uren ingestoken! Sommigen zeiden: als ik meer tijd had dan zou ik wel willen helpen, of ouderen die zeiden: als ik jonger was en lichamelijk nog beter kon, had ik ook wel willen helpen.

Bent u nu ook van mening dat de begraafplaats prachtig is geworden en de monumenten van uw familie er weer veel beter bij staan – en ook blij bent dat er nooit een rekening komt voor de verlenging van het grafonderhoud – en dat er geen enkel graf geruimd wordt zolang er voldoende ruimte voor handen is om te kunnen begraven?

Dan zou het heel fijn zijn als u een bijdrage over wilt maken naar bankrekeningnummer: NL73RABO 0348 9620 61 van de Hervormde Stichting begraafplaats Lemele (omschrijving bijdrage renovatie).

Hiermee kunnen we dan ook de oude begraafplaats – omdat we daar nu helemaal geen inkomsten meer van ontvangen – toch goed blijven onderhouden in de toekomst.

We maken het bedrag wat de actie “bijdrage renovatie” heeft opgeleverd tijdens de voorlichtingsavond in oktober bekend. Alvast bedankt voor uw bijdrage!


Voor de dodenherdenking op 4 mei 2021 was de reorganisatie geheel volgens de planning afgerond.