Monument

Monument voor vrede en vrijheid

Het monument symboliseert twee werelden. De buitenste ijzeren aardbol beeldt de door de oorlog verscheurde wereld uit. Door de wonden van de oorlog heen groeit een tak die plaats biedt aan de vredesduif. Komend vanuit de wereld van vrede en vrijheid, een takje meegenomen als bewijs dat die wereld werkelijk bestaat, werkelijk leeft. Het is aan ons om hen te gedenken die in de strijd om de vrede hun leven verloren. Het is aan ons om met elkaar te werken aan een wereld van vrede en vrijheid voor iedereen. Laat de hoop op die wereld niet verloren gaan.

Lemele, 4 mei 2010
Arnold Vos