Renovatie 2020-2021

Afronding renovatie begraafplaats      

Maart 2021

De ‘nieuwe’ begraafplaats is inmiddels weer mooi groen en daarmee is de basis gelegd. Nu komt de verdere afwerking. We willen de zelf aangebrachte perkjes, wat grootte betreft, in lijn brengen zodat de grasrand ervoor één rechte lijn vormt voor die rij grafmonumenten. Sommige perkjes zijn veel te groot, anderen ‘zien er niet meer uit’ of er zijn nog weer planten of stenen voor de perkjes aangebracht. Bij enkelen zijn de struiken groter dan het grafmonument. We nemen contact op met één van de nabestaanden die horen bij dat graf en doen een  voorstel om het op orde te brengen.

We zijn begonnen met voorbereidingen voor de beplanting, het maken en inrichten van de Urnentuin en het klaarmaken van de watervoorziening/beregening.

Bestuurlijk zijn we deze winter ook actief bezig geweest. We hebben alle mogelijkheden voor as-bestemming na crematie, concreet gemaakt in het nieuwe Huishoudelijk Reglement.

Vanaf dit voorjaar zijn er naast het traditionele begraven vijf verschillende mogelijkheden voor de as-bestemming (zonder of met een huurovereenkomst). Naast het verstrooien van as op het grasveld, of in een bestaand graf waarin niet meer begraven zal worden, kunnen urnen geplaatst/bijgezet worden in het Columbarium, begraven in of nabij de Urnentuin, of geplaatst/bijgezet worden in een urnenkeldertje.

Op de nieuwe Tarievenkaart 2021 zijn alle kosten inzichtelijk zijn gemaakt. En op: Mogelijkheden en kosten vergelijken is alles simpel te vergelijken.

Alle huidige tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die de gemeente Ommen/Hardenberg hanteert.

We hebben bij de Gemeente Ommen een verzoek ingediend om de bestemming van ons stukje natuurterrein tussen de begraafplaats en de grote mast te wijzigen in begraafplaats zodat we daar in de toekomst een natuurbegraafplaats van kunnen maken.                               

Komende zomer willen we een nieuwe website van de begraafplaats in gebruik nemen en daar is dan alles op te lezen. (Startdatum volgt via Onderweg).

Op de ‘oude’ begraafplaats hebben we zoveel als mogelijk was de grafmonumenten rechtgezet en op oorspronkelijke hoogte terug geplaatst. Ook daar gaan we de grasmat verbeteren door verticuteren, egaliseren, te bemesten en opnieuw in te zaaien. Na deze grootschalige opknapbeurt ziet alles er overal weer netjes uit en kunnen we het grasmaaien en onderhoud gemakkelijker en sneller doen. Het levert dus geen inkomsten meer op maar wij de oude begraafplaats graag in een goede toestand doorgeven aan de generaties die na ons komen.

Ons streven is dat we voor de dodenherdenking op 4 mei alles zoveel mogelijk afgewerkt hebben op de hele begraafplaats.

Hebt u belangstelling voor het Huishoudelijk Reglement of de Tarievenkaart? Of heeft u een vraag over een grafmonument? – wel duidelijk aangeven om welk monument het gaat! (naam en overlijdensdatum) Stuur dan een mailtje met uw vraag én uw telefoonnummer naar: grondman.w@gmail.com Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Renovatie begraafplaats Lemele

September 2020

Het bestuur van de begraafplaats Lemele heeft besloten tot een grondige renovatie van de ‘nieuwe’ begraafplaats in Lemele. In 1973 heeft de eerste begrafenis plaats gevonden. De combinatie van ‘arme’ zeer droogtegevoelige grond maakt dat veel planten vroegtijdig afsterven.

Wat gaan we doen?

De coniferen langs het Zandeinde en de Bulemansteeg vervangen door een beukenhaag.

Het hekwerk dat nu al langs de Bulemansteeg staat wordt doorgetrokken langs het Zandeinde om daar aan te sluiten bij Sportclub Lemele.

Ook de beukenhaag langs het Zandeinde van de oude begraafplaats wordt vernieuwd.

De ‘stekelbossen’ op het oudste gedeelte tussen de grafstenen – links van de ingang – gaan eruit en ook daar komen nieuwe struiken.

De grasmat is zeer slecht. We gaan de begraafplaats voorzien van een regeninstallatie en de grond analyseren en bemesten tot op de norm en mengen met voldoende compost. Daarna wordt er weer gras ingezaaid. Planning 1e helft oktober.

Hinder

Door al deze werkzaamheden kunnen we niet voorkomen dat u tijdens een bezoek aan de begraafplaats enige last ondervindt. Wij kunnen dit helaas niet voorkomen en vragen u daarvoor begrip.

Met de regeninstallatie komt er ook elektra op de begraafplaats en watertappunten op zowel de oude als nieuwe begraafplaats. De bekende pomp verdwijnt dus.

Onze huidige hovenier Guido Braam én Grond- en groentechniek Ekatop Lemele staan garant voor de nieuwe inrichting – planten en grasmat – terwijl het grove grondwerk en verwijderen van de coniferen enz verricht wordt door loonbedrijf Fokkert. De beregeningsinstallatie – met zuiveringsinstallatie wordt gemaakt door Kemerink uit Lemelerveld.

Voor deze zeer grote tijdelijke klus zullen we een beroep doen op de grote groep van aanpakkers/vrijwilligers van Lemele. Het vaste team van vrijwilligers neemt het onderhoud voor haar rekening.

Heeft u vragen neem dan contact op met Wim Grondman 06 55082827