Protestantse Gemeente Lemele

Over de kerk

Lemele is een vanouds agrarisch dorp, behorende tot de gemeente Ommen. Tot aan het midden van de 19e eeuw ressorteerden de inwoners ook kerkelijk onder Ommen. Omstreeks 1859 werd een commissie gevormd om te komen tot het stichten van een Hervormde gemeente van Lemele en Archem. Mede door inspanningen van de familie Van der Wijck uit Archem kon een zelfstandige kerkelijke gemeente ontstaan. Kerk en pastorie werden in 1864 gebouwd, waarna de Kerk op 21 mei 1865 kon worden ingewijd. De afscheiding aan het einde van de 19e eeuw heeft slechts voor enkele families betekenis gehad. De kring was te klein om een gereformeerde kerk op te richten. Dat kon wel in samenwerking met de gereformeerden in Lemelerveld, waar ook het gereformeerde kerkgebouw werd gebouwd, waar men sinds de jaren twintig kerkte.

Dit gebouw moest in de 40 ’jaren afgestaan worden aan de vrijgemaakt-gereformeerden, waarna opnieuw een kerkgebouw werd opgericht. Overigens bleven de gereformeerden in Lemele vooral ook ‘lemelaar’: de kinderen gingen op de christelijke nationale school in Lemele. De NCVB was voor alle vrouwen. Als er iemand overleed werd er ook voor de gereformeerden geluid en vond de rouwdienst in de Kerk van Lemele plaats, alsmede de begrafenis op de begraafplaats in Lemele al was het officieel de ‘hervormde ’begraafplaats. Al deze factoren maakten het SOW ( samen op weg) proces in Lemele vanaf de jaren ’80 betrekkelijk eenvoudig. In die periode telt kerkelijk Lemele zo’n 1100 zielen. Ruim duizend zijn hervormd, 100 gereformeerd. Vrijwel heel het dorp behoort “bij de Kerk” en het kerkgebouw heeft tegelijk een ‘dorpshuisfuntie’. In augustus 1991 werd een SOW-beleidsgroep samengesteld uit de kerkenraden van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Lemelerveld en de Hervormde Gemeente te Lemele en Archem. Op 1 januari 1995 werd een federatieovereenkomst getekend en ging men over tot de stichting van twee afzonderlijke gefedereerde gemeenten te Lemele en Lemelerveld. Dat was mogelijk doordat de leden van de Gereformeerde Kerk in Lemelerveld zich opdeelden over de twee nieuwe gefedereerde gemeenten. Op 1 mei 2005 kon overgegaan worden tot de stichting van twee nieuwe protestantse gemeenten: één in Lemele en één in Lemelerveld.