Orde van dienst zondag 1 november 2020 om 10.00 uur

Protestantse Gemeente Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 1 november 2020 om 10.00 uur

Kerkelijk jaar: 7e zondag van de herfst

Schriftlezing: Exodus 17:1-7

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Erik Horsman

Organist: Gerrit Dogger

Beamist: Henk Lammers

Lectrice: Bertha Manenschijn

Kerkentmeester Harjan vd Linde

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied  283: 1, 3, 4 en 5 In de veelheid van geluiden

Belofte en groet

Bericht van overlijden

Lied: Neem, Heer, mijn beide handen  

Gebed om ontferming

Lied 413 vers 3 Heer, ontferm U over ons

Gebed

Over de schriftlezingen en het thema

Kindermoment: Geroepen om op weg te gaan

Lied ‘Hé jij ga je mee’

 Exodus 17:1-7

Orgelspel (melodie Psalm 68 vers 9)

Johannes 4 5-14

Orgelspel  (melodie lied 653 vers 3)

Uitleg en prediking

Orgelspel (vrij naar keuze organist)

De keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Sheet met bestemming van de collectes

Slotlied

Zegen

Orgelspel