Opgave bijwonen kerkdiensten.

Vanaf 1 juni 2020 kunnen er in de nieuwe anderhalve meter setting naast de vaste groep van 6 personen, 23 kerkgangers de dienst fysiek bijwonen.

Voor het bijwonen van de dienst, dient u zich van te voren aan te melden, dit kan vanaf  15 juni 2020.

Op donderavond tussen 19.00 en 20.00 uur voor de eerstvolgende zondag kun U bellen.   Wie zich aanmeldt zal ook de vraag naar de gezondheid worden gesteld.

U kunt zich aanmelden bij: Mw. Ria Schuurman, mobielnummer:  06-28087447

Voor ouderen van 70 jaar en ouder moeten goed nadenken over de vraag of het verstandig is om op dit moment al een dienst in de kerk lijfelijk mee te maken. De kerkenraad is van mening dat we de ouderen niet kunnen verbieden om naar de kerk te komen. De keuze is aan de ouderen. De kerkenraad vindt het begrijpelijk en verstandig als zij voorlopig nog niet naar de kerkenraad gaan.

Voor meer informatie: zie laatste nieuws.

– Het openstellen van de kerkdiensten voor maximaal 30 personen

De overheid heeft toestemming gegeven om vanaf 1 juni de kerkdiensten open te stellen voor maximaal 30 mensen. Het moderamen van de synode van de PKN adviseert om hiermee in juni te beginnen. Onze kerkenraad besluit om de overheid en de synode hierin te volgen.

Er kunnen 29 kerkgangers in de Ichthuskerk (middenvak 12, vak voor beamist 6, vak andere kant 8 = 26 plus organist, beamist en voorganger = 29). Naast de vaste groep van 5 mensen (de ambtsdrager van dienst, de organist, de beamist, de lectrice/lector en voorganger) kunnen dus (29-5=) 24 kerkgangers de dienst bijwonen. Wanneer er naast de ambtsdrager van dienst ook een ‘steward’ met hesje actief wordt om samen met de dienstdoende ambtsdrager de mensen te ontvangen en wegwijs te maken, zal de vaste ploeg die altijd aanwezig is op 6 personen komen en kunnen (29-6 =) 23 kerkgangers de dienst bijwonen

Wat nog niet mag in de dienst: Zingen in de kerk is nog niet toegestaan, net zoals het inzamelen van de gaven. Dat betekent dus dat er in de diensten geen samenzang is en dat de geplande zangdiensten op zondagavond in de zomer niet kunnen doorgaan. Het reinigen/schoonmaken van de kerk. De kerk zal na de dienst(en na vergaderingen!) moeten worden schoongemaakt. Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten. Het is de bedoeling dat kerkgangers zich van te voren telefonisch op de donderdag voor de zondag aanmelden. Aan wie zich aanmeldt zal ook de vraag naar de gezondheid worden gesteld. De kerkrentmeesters zoeken iemand die dat wil gaan doen. Het is een verantwoordelijke taak. Wanneer de kerkrentmeesters het gebruiksplan klaar hebben, zal de voorzitter namens de kerkenraad iemand benaderen voor deze klus. Digitale diensten blijven van belang. Het accent blijft komende maanden liggen op het digitaal uitzenden van de kerkdiensten. In de notulen van de kerkrentmeesters staat dat er veel mensen naar de diensten kijken via kerkdienstgemist.nl. Dat moeten we vasthouden. Mede vanwege de ouderen. Vanwege het belang van de digitale uitzending van de diensten zal het decor op het liturgisch centrum voorlopig zo blijven, wel zal de tafel iets naar achteren, richting kansel worden geschoven De ouderen. De gemeenteleden van 70 jaar en ouder moeten goed nadenken over de vraag of het verstandig is om op dit moment al een dienst in de kerk lijfelijk mee te maken. De kerkenraad is van mening dat we de ouderen niet kunnen verbieden om naar de kerk te komen. De keuze is aan de ouderen. De kerkenraad vindt het begrijpelijk en verstandig als zij voorlopig nog niet naar de kerkenraad gaan. Voor ouderen die de diensten graag willen volgen, maar de diensten om technische redenen niet kunnen ontvangen, zal naar een oplossing worden gezocht. Gebruiksplan. De kerkrentmeesters maken een gebruiksplan voor de kerkdiensten. Daarin komen ook richtlijnen te staan voor de looplijnen, de jassen en de vraag of echtparen naast elkaar mogen zitten. Vakantiegangers. Vakantiegangers die graag een dienst willen bijwonen, kunnen zich van te voren opgeven, net zoals de gemeenteleden. Op het mededelingenbord van campings en vakantieparken kunnen we dit bekend maken, net zoals op de deur van het kerkgebouw en De Schakel.

– Een voorwerp met een verhaal

Mijn verhaal…… Bijzondere voorwerpen, opmerkelijke verhalen! Op de oproep: “Deel je verhaal bij een dierbaar ding”, kwam een groepje mensen samen in De Schakel in Lemele. Initiatief van de Raad van Kerken Lemele/Lemelerveld. Een boekje, een knutselwerkje, een stapeltje bijbeltjes, een theeschepje, een quilt vol symboliek, sieraden of gewoon een suikerpot met melkkannetje; elk voorwerp had een speciale betekenis voor de bezitter ervan. Prachtig, om deze intieme verhalen met elkaar te delen! Stichting “Het Lemels Arfgoed” hield er nog nieuwe, tot nu toe onbekende informatie aan over. Het bleken allemaal “parels van onschatbare waarde” te zijn!