Tarieventabel

Tarieventabel Hervormde Stichting Begraafplaats Lemele 2021

Traditioneel begraven:

Aankoop grafrecht:

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan worden in 1 of 2 lagen, wordt geheven:

Voor de termijn van 40 jaar € 1362,-

Voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een gedenksteen € 35,-

Onderhoudskosten:

Onderhoudskosten per graf voor de termijn van 40 jaar: € 1512,-

De begraafplaats in Lemele wordt met behulp van vrijwilligers onderhouden, op deze manier kunnen we de tarieven beheersbaar houden.

Deze tarieven gelden voor personen die tot de Lemeler gemeenschap – of kerkelijke gemeenschap – behoren of hebben behoord.

Voor andere personen worden de tarieven voor aankoop van het grafrecht én afkoop onderhoudskosten met 75% verhoogd.

Voor het begraven wordt geheven:

voor een stoffelijk overschot van een persoon ouder dan 13 jaar, inclusief gebruik geluidsinstallatie € 1003,-

Toeslag voor verdiept begraven € 160,-

Voor een stoffelijk overschot van een kind van zes t/m twaalf jaar € 752,-Voor een stoffelijk overschot van een kind van één t/m zes jaar € 501,- Voor een stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een doodgeborene € 251,-

Extra gemaakte kosten voor het grafdelven – of sluiten op zaterdag worden doorberekend.

Kindergrafrecht:

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf, voor het begraven van kinderen jonger dan 1 jaar: 25% en van 1 t/m 5 jaar 50%

Van 6 t/m 12 jaar 75%. Voor een kindergraf wordt de benodigde ruimte beschikbaar gesteld. Dit recht geldt ook voor de termijn van 40 jaar.

Op deze graven rust niet de verplichte afkoop van het grafonderhoud. Men mag het onderhoud per jaar betalen of afkopen.

De grafdelvingskosten zijn conform de in rekening gebrachte kosten door de grafdelver.

Tarieventabel: Mogelijkheden na crematie

Kosten voor het bijzetten van een asbus/urn:

In een urnennis in het Columbarium € 185,- In een bestaand graf of in een urnengraf of urnenkelder in de urnentuin € 124,- Voor de verstrooiing van as op één van de strooiplekken € 124,-

In een bestaand graf of in een urnengraf mogen alleen biologisch afbreekbare urnen worden gebruikt.

Voor het bijzetten van asbussen of urnen, de asverstrooiing op buitengewone uren wordt het tarief verhoogd met 50 %.

Columbarium:

Voor het huren van een urnennis waarin twee urnen of asbussen geplaatst kunnen worden, wordt geheven:

Voor de termijn van 5 jaar € 344,- Voor de termijn van 10 jaar€ 629,- Voor de termijn van 20 jaar € 1147,- Voor de termijn van 40 jaar € 1880,-

In het jaar voor de afloop van de termijn, of na een bijzetting kan een nieuwe termijn overeen gekomen worden.

De kosten voor het ruimen worden bij het aangaan van de eerste overeenkomst in rekening gebracht.

Urnentuin:

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een gedenkplaats in de vorm van een urnengraf of grondoppervlak 0,80 x 0,80m.

Ten behoeve van het plaatsen van urnen of het doen verstrooien van as in de tuin, wordt geheven:

Voor de termijn van 5 jaar € 396,- Voor de termijn van 10 jaar € 745,- Voor de termijn van 20 jaar € 1398,- Voor de termijn van 40 jaar € 2400,-

In het jaar voor de afloop van de termijn, of na een bijzetting kan een nieuwe termijn overeen gekomen worden.

De kosten voor het ruimen worden bij het aangaan van de eerste overeenkomst in rekening gebracht.

Voor het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een gedenksteen € 35,-

Voor het opgraven, verwijderen en/of ruimen van een asbus wordt geheven:

Uit een urnengraf € 185,- Uit het Columbarium € 124,-

Voor het leveren (optioneel) van een urnenkelder – maximaal 4 asbussen/urnen + € 200,- Voor het plaatsen van de grafkelder urnengrafkelder: € 235,-

Voor het leveren en aanbrengen van een – uniform gedenkplaatje met opschrift – op de algemene gedenksteen: Voor een gedenkplaatje bij het asverstrooiingsveld, voor een periode van 40 jaar € 433,-