– Een voorwerp met een verhaal

Mijn verhaal…… Bijzondere voorwerpen, opmerkelijke verhalen! Op de oproep: “Deel je verhaal bij een dierbaar ding”, kwam een groepje mensen samen in De Schakel in Lemele. Initiatief van de Raad van Kerken Lemele/Lemelerveld. Een boekje, een knutselwerkje, een stapeltje bijbeltjes, een theeschepje, een quilt vol symboliek, sieraden of gewoon een suikerpot met melkkannetje; elk voorwerp had een speciale betekenis voor de bezitter ervan. Prachtig, om deze intieme verhalen met elkaar te delen! Stichting “Het Lemels Arfgoed” hield er nog nieuwe, tot nu toe onbekende informatie aan over. Het bleken allemaal “parels van onschatbare waarde” te zijn!