Orde van dienst Witte Donderdag 14 april 2022 om 19.30 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op donderdag 14 april 2022 om 19.30 uur

Kerkelijk jaar: Witte Donderdag

Liturgische kleur: wit

Viering van de maaltijd van de Heer

Schriftlezingen: Exodus 12:15-20 en Johannes 13:1-15

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Gerrit Jan Hallink

Diakenen: Ina Grondman en Michiel Huisman

Kerkrentmeester: Klaas Brouwer

Koster: Henk v.d. Veen

Beamist: Arnold Schottert

Lectrice: Ria Schuurman

Organist: Lydia Volkerink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Zingen: Lied 556: 1, 2, 3 en 4     Alles wat over ons geschreven is

Bemoediging, groet en gebed

Aandacht voor de liturgische schikking

Schriftlezing: Exodus 12:15-20

Zingen: Psalm 81: 1, 8 en 9

Schriftlezing: Johannes 13:1-15

Zingen: lied 339a

Overdenking

Zingen: lied 575 vers 1 en 6

Nodiging

We komen naar voren komen, leggen een bloem bij het kruis en gaan aan tafel

Tafelgebed ( = lied 403e uit het liedboek; gesproken, niet gezongen)

Het gebed van de Heer

Inzettingswoorden, bij het opheffen van het brood

Gemeenschap van brood

Inzettingswoorden, bij het opheffen van de beker

Gemeenschap van wijn

Dankgebed en voorbeden

Zingen ‘Naam van Jezus, hoog verheven’  uit ‘Het liefste lied van overzee I’

Zegen en orgelspel