Order van dienst zondag 13 juni 2021

rotestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 13 juni 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag na zondag Drie-eenheid (Trinitatis)

en de 3e na Pinksteren

Schriftlezing: Johannes 4 vers 5 t/m 26

uit de Nieuwe Bijbelvertaling

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Michiel Huisman

Kerkrentmeester: Harjan van de Linde

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Henk Lammers

Koster: Wim Grondman

Lectrice: Bertha Manenschijn

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 27 vers 1: ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE’

Belofte, groet en gebed

Lied: ’Wees Gij mijn verlangen‘

Kindermoment

Kinderlied: ‘Kom sta op’

Gebed

Schriftlezing: Johannes 4 vers 5 t/m 26

Zingen: lied 653 vers 3 ‘Gij zijt het water ons ten leven’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 117a vers 1 en 2 ‘Gij volken loof uw God en Heer’

  Zegen

Orgelspel