Order van dienst vrijdag 24 december om 22.00 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

in de kerstnachtdienst

op vrijdag 24 december 2021 om 22.00 uur

Liturgische kleur: wit

Schriftlezingen:

Jesaja 9:1-6, Titus 2:11-14 en Lucas 2:1-20

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Koster: Wim Grondman

Beamist en techniek: Henk Lammers

Lectrice: Tiny Jansen

Zangers:

Maartje Stroo (sopraan)

Marijn Eigenhuis (tenor)

Jan van Bruggen (bas)

Organist/pianist: Henk Dubbink

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Zingen:  Evang. Liedbundel lied 109 Al wie dolend in het donker

Bemoediging, groet en psalm van de kerstnacht: Psalm 2

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6

Zingen: lied 444          Nu daagt het in het oosten

Schriftlezing: Lucas 2:1-7

Zingen: uit het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach koraal 17

Schriftlezing: Lucas 2:8-14

Zingen: lied 487          Eer zij God in onze dagen

Schriftlezing: Titus 2,11-14

Zingen: lied 483          Stille nacht, heilige nacht!

Uitleg en prediking

Zingen: uit het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach koraal 12

Kerstgedicht               Hoort gij de englen zingen?

Zingen: Gez. 141 LvdK 1973   Ik kniel aan uwe kribbe neer

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Schriftlezing: Lucas 2:15-20

Zingen: lied 477 vers 1, 2 en 4           Komt allen tezamen

Zegen

Zingen: ‘Ere zij God’

Orgelspel