Orde van dienst zondag 9 juni 2024 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 9 juni 2024 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 2e zondag na Trinitatis

Thema vd dienst: Ben jij gelukkig?

Medewerkers aan de dienst:

Voorganger: Ds. E.M. Hadnagy uit Ommen

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kindermoment: Margret Hallink

Lize en Yara uit groep 5 lezen deze keer het verhaal voor.

Beamist: Gerrit Grefelman

Lector: Margret Hallink

Schriftlezing in Oekraïens door Ihor, Natali of Tetyana

Organist: Nico Aalberts

Orgelspel

Welkom en mededelingen door ambtsdrager van dienst 

Psalm 63: 1,3: Mijn God, Gij zijt het toeverlaat

Stil Gebed Bemoediging & Groet

Lied 634: U zij de glorie: 1,2 (zonder verdere aankondiging)

Wetslezing Marcus 12:28 -34

413 Grote God, wij loven u: 1,2.

KORTE INLEIDING OP WAT VERDER VOLGT IN DE DIENST

KINDERMOMENT

Kinderlied gekozen door de KND

Gebed om de Heilige Geest

Lied 1005: 1,2,4: Zoekend naar licht

Schriftlezing: Psalm 16 (door de Predikant)

Lied: 910: 1,2,4: Soms groet een licht van vreugde

Schriftlezing: Johannes 8: 46- 59 (door de lector)

Lied 314 Here Jezus om uw woord: 1,2,3

Overdenking

Lied: Opwekking 546 Nabij Gods Hoogverheven Troon

Dankgebed en voorbede

Collecte

Slotlied Hemelhoog 410: Zegen ons Heer

Wegzending en zegen