Orde van dienst zondag 9 januari 2022

Welkom in de Ichthus kerk

Protestantse Gemeente Lemele en Archem

Zondag 9 januari 2022

Epifanie: Jezus wordt gedoopt en komt aan het licht

Kleur: wit

Schriftlezingen:        Psalm 2

                                    Lucas 3: 10-14; 21-22                   

———————————————————————-

Medewerkers aan de dienst

Voorganger ds E.R. Jonker uit Zwolle

Ambtsdrager van dienst Erik Horsman

Kerkrentmeester Erik Horsman

Diaken Jan Hendriks

Lectrice Greet Scholten

Koster Jan Bennink

Organist Nico Aalberts

Beamist Erik Bakhuis

Kindermoment Elly Wouda                                  

Orgelspel

Welkom

We zingen: Psalm 100:2 ‘Roep uit met blijdschap: “God is Hij….’ (allen)

Openingswoorden:

Wij zingen: Psalm 100:4  ‘Want God is overstelpend goed’ (allen)

Inleiding

Wij zingen 274        

Moment met de kinderen

Gebed

Lezing Psalm 2

Wij zingen: 314:2               

Bij Psalm 2

Wij zingen: 524:1,2            

Lezing Lucas 3:10-14, 21-22

Wij zingen: 524:2               

Bij Lucas 3

Wij zingen 524:3,4,5

Geloven vandaag 1

Wij zingen: 517:1,2,3

Geloven vandaag 2

Wij zingen: 517:4,5            

Gebeden en gaven

1. Onze Vader

2. Voorbeden

Aandacht voor de gaven

Wij zingen: 422

Zegen:

Fijn dat je deelgenoot was in deze dienst, thuis of hier

Ontvang de zegen:

Amen