Orde van dienst zondag 8 mei 2022 om 9.30 uur

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 8 mei 2022 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 4e zondag van Pasen

Schriftlezing: Joh. 21: 1 t/m 17 (NBV21)

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Erik Horsman

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Diaken: Ina Kleinjan

Team van Bijstand Dick Roddenhof en Louw Manenschijn

Koster: Jan Bennink

Beamist: Erik Bakhuis

Kindermoment: Jenneke van Doesburg

Lector: Bertha Manenschijn

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Ger Zijl uit Nijverdal

Orde van Dienst:

Orgelspel

Binnenkomst

Welkomstwoord /  mededelingen

ZINGEN (Intochtslied): Ps. 86: 5, 7 Gij zijt groot

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: klein Gloria

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: JdH 41

Kindermoment

Gebed bij de opening van de schriften

Schriftlezing: John 21: 1 t/m 17 (NBV21)

Zingen: lied 837: 1,2,3,4

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 825: 1,4,5,7,9

Gebeden

Collectie

Zingen Slotlied: 425

Zegen

Orgelspel