Orde van dienst zondag 8 januari 2023 om 19.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 8  januari 2023 om 10.00 uur

1e zondag na Epifanie.

Gen 50: 15-21 

Jes 42: 5 – 8 

Matt 2: 1 – 12   de drie wijzen, koningen of magiërs

Medewerkers aan deze dienst

Voorganger ds. J.G. Zomer uit Stahorst

Ambtsdrager van dienst Ineke Linthorst

Diaken Ina grondman

Kerkrentmeester Harjan van der Linde

Team van Bijstand Erik Kleinlugtenbeld en Bert Stoeten

Lectrice Bertha Manenschijn  (en in Oekraïens)

Kindermoment Margret Hallink

Koster Gerrit Tempert

Organist Nico Aalberts

Beamist Arno Zandman

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied 526: 1 en 4

Votum, drempelgebed en groet

Openingstekst

Lied: Psalm van de zondag  Ps 72: 1,4 en 6

Vernieuwing van het Verbond

Gebed

Vermaning

Lied: nr 468, coupletten 2 en 4   Geef de koning van uw leven wat de koningen hem geven…

Kindermoment

Dienst van het Woord

Uit het Oude Testament:

Gen 50: 15-21  Kwaad, dat ten goede gekeerd wordt

Jes 42: 5 – 8  In dienst genomen voor Mijn Verbond met de mensen, als een licht voor de volken

Uit het Nieuwe Testament: Matt 2: 1 – 12   de drie wijzen, koningen of magiërs

Lied: 506  Wij trekken in een lange stoet

Prediking : Om te bewerken wat nu gebeurt: een groot volk in leven behouden

Lied: Nr 489: 1 en 2  Komt ons in diepe nacht ter ore: de morgenster is opgegaan!

Gebeden

              Zondagsgebed dienstboek blz 40

              Voorbeden

              Stil gebed

              Gebed des Heren

Aandacht voor de collecten

Slotlied Nr 654: 5 en 6  Heer Jezus, die ons hebt bezocht …. U schiep ons voor een nieuw begin

Heenzending en Zegen