Orde van dienst zondag 6 november 2022 om 10.00 uur.

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de Ichthuskerk te Lemele

op zondag 6 november 2022 om 10.00 uur

Schriftlezing: Lucas 5:27-32

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer (lopende viering)

Thema: de maaltijd van de Heer als de maaltijd van verbinding

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst en lector: Michiel Huisman

Kerkrentmeester: Harjan van der Linde

Diakenen: Joke en Michiel Huisman

Koster: Gerrit Dankelman

Team van bijstand: Louw Manenschijn en Erik Kleinlugtebeld

Beamist: Arno Zandman

Kindermoment: Margret Hallink

Organist: Nico Aalberts

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Om te beginnen

Orgelspel

Welkom

Zingen: Psalm 65 vers 1, 3 en 5           ‘De stilte zingt U toe, o Here,’

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed van toenadering, woord van vergeving en leefregel

Zingen: lied 836 vers 1 en 2 ‘O Heer die onze Vader zijt’

Dienst van het Woord

Gebed bij het begin van de dienst van het Woord

Kindermoment en kinderlied

Schriftlezing: Lucas 5:27-32 uit NBG21

Zingen: lied 333            ‘Kom, Geest van God’

Uitleg en prediking

Zingen: Lied 386 uit Hemelhoog ‘Wil je opstaan en Mij volgen’

Viering van de maaltijd van de Heer

Nodiging

Het gesproken Tafelgebed lied 403e  ‘Breng dank aan God, want Hij is goed’

Onze Vader

Gemeenschap van brood en wijn

Gebeden en gaven

We luisteren naar het gezongen Onze Vader in het Oekraïens

Gebeden

Gaven

Slotlied: Lied 863 vers 1 t/m 6             Nu laat ons God de Here

Zegen, gevolgd door het driemaal gezongen Amen (=lied 431c). Orgelspel