Orde van dienst zondag 6 juni 2021

Protestantse Gemeente Archem, Dalmsholte en  Lemele

Welkom in de  Ichthuskerk te Lemele

op zondag 6 juni 2021 om 09.30 uur

Kerkelijk jaar: 1e zondag na zondag Drie-eenheid

Schriftlezingen:

Habakuk 2,1-4 en Romeinen 1:16 en 17

uit de Nieuwe Bijbelvertaling en

de Biebel in de Twentse sproake

Thema: Hij gelooft in mij

Medewerkers aan de dienst:

Ambtsdrager van dienst: Elly Wouda

Kerkrentmeester: Erik Horsman

Organist: Nico Aalberts

Beamist: Arno Zandman

Koster: Gerrit Tempert

Lectrice: Margret Hallink

Keuze van de kerkganger: Jenneke van Doesburg en Lisah Neef

Voorganger: Leon Eigenhuis

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Psalm 25 vers 2:

‘HERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend”

Belofte en groet

Gebed om ontferming

Gloria: lied 670 vers 7 ‘Lof zij de Vader, lof de Heer,’

Kindermoment

Lied 935 ‘Je hoeft niet bang te zijn’

Gebed

Schriftlezing: Habakuk 2,1-4

Zingen: lied 338b ‘Halleluja’

Romeinen 1 vers 16 en 17

Zingen: lied 339a ‘U komt de lof toe’

Uitleg en prediking

Orgelspel

Keuze van de kerkganger

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader (in de versie van NBV2021)

Aandacht voor hoe u uw gaven kunt geven

Slotlied: lied 416 vers 1 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

  Zegen

Orgelspel